การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

ข้าพเจ้านางสาวเสาวรส แสนดี ประเภท กพร. การปฏิบัติงานในครั้งนี้  ข้าพเจ้าทีมงานและคณะอาจารย์ได้ทำตามเป้าหมายที่ 8  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ชาวบ้านที่สนใจ ในวันที่ 21 – 23 ตุลาคม  2564  สถานที่คือศาลาประชาคม บ้านละหานทรายเก่าหมู่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในครั้งนี้คือการที่ทางทีมงานและคณะอาจารย์ได้เข้าไปอบรมให้ขาวบ้านตำบลหินลาดทั้ง 9 หมู่บ้าน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้มีคุณค่าและยังเพิ่มราคาให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมที่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเต็มที่ จากนั้นทำการแบ่งกลุ่มชาวบ้านออกเป็น 5 กลุ่ม  เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานและยังเป็นการเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ดูแลให้คำปรึกษาในกลุ่มบ้านละหารทรายเก่า หมู่ 3 การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์นี้ ทางทีมงานได้ให้โจทย์แก่ชาวบ้านในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์คือต้องออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ โดยการดึงเอาเอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ของชุมชนพร้อมประวัติความเป็นมาเพื่อนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้น่าสนใจและโดดเด่น และในการคิดออกแบบในครั้งนี้จะมีนักศึกษานำเอาสิ่งที่ชาวบ้านออกแบบไปเขียนในโปรแกรม เพื่อนำมาถอดแบบพร้อมปริ้นออกมาให้ชาวบ้านได้เห็นเป็นชิ้นบรรจุภัณฑ์ออกมาเลย

 

อื่นๆ

เมนู