ข้าพเจ้านางสาวคำฟ้า บุญเจียม ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบภายในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถรวมกลุ่มกันจำนวนมากได้ ทั้งนี้ทางทีมงานจึงประชุมและวางแผนการทำงานโดยการแบ่งกลุ่มการทำงานและแบ่งหน้าที่ในการทำงานและประสานงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของทางทีมงานและประชาชนในพื้นที่ตำบลหินลาด โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรม “รณรงค์ต้านโรคร้ายโควิด 19 ชาวหินลาดรวมพลังสู้ภัยโควิด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องวิธีการป้องกันและมาตรการโรคระบาด จากนั้นทีมงานได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับชาวบ้านในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมทั้งได้มอบของให้วัดบ้านละหานทรายเก่า และติดป้ายไวนิลภายในศาลากลางหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้านอีกด้วย

สรุปผลการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องทำให้มีมาตรการที่ไม่สามารถรวมกลุ่มคนจำนวนมากได้ จึงทำให้การลงพื้นที่ ปฏิบัติงานเกิดความไม่สะดวก แต่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเข้าร่วมโครงการประกอบกับให้ความร่วมมือในการจัดกิจจกรรมเป็นอย่างดี ส่งผลให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

         

         

         

วิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู