โครงการสานฝัน
โดย นางสาวปรารถนา ซื่อจริง
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 สวัสดีเดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของปี 2564 และเดือนสุดท้ายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเร็วมากๆ เลยนะคะ มองย้อนกลับไป ปีนี้ได้เจอทั้งเพื่อนร่วมงานใหม่ อาจารย์ที่ใจดี ชาวบ้านที่น่ารัก สภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย ประทับใจมากๆเลยค่ะ

สำหรับในเดือนนี้ ทีมตำบลได้ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านเครื่องเคลือบดินเผา และโครงการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผาประดับเมือง ติดตั้งประดับบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด ซึ่งภาพรวมของโครงการที่ทีมตำบลได้ดำเนินการมาตลอดทั้งปีนั้น ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนที่ทำให้เกิดโครงการฯ นี้ขึ้นมา เพราะเป็นโครงการที่สานต่อกิจกรรม สานต่อรายได้ สานต่อความฝันให้ทีมตำบล และชาวบ้าน ได้มีกำลังในการใช้ชีวิตต่อไป ถ้าเป็นไปได้ ก็หวังอยากให้มีการขยายเวลาของโครงการออกไปอีกนะคะ

 สรุปการทำงานเดือนธันวาคมนี้ ทีมตำบลได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในเดือนสุดท้ายของโครงการฯ  และได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทีมตำบลหินลาด อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน หวังว่าสักวันเราคงได้ร่วมงานกันอีกครั้งนะคะ

วิดีโอของตำบล ประจำเดือนธันวาคม

 

อื่นๆ

เมนู