ข้าพเจ้านางสาวคำฟ้า บุญเจียม ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด

การสำรวจในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการสำรวจสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจข้อมูลผ่าน Application U2T ซึ่งได้แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ในการลงพื้นที่สำรวจ เพื่อให้ง่ายแก่การทำงานในพื้นที่เขตชุมชน พบว่าในตำบลหินลาดมีสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจ ได้แก่ ไก่ เป็ด หมู หนูนา ปลา จิ้งหรีด และวัว เป็นต้น ปัจจุบันเกษตรกรหันมาให้ความสนใจเลี้ยงวัวกันมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มักนิยมการเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมือง หรือพันธุ์บราห์มัน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายโตไวไม่ต้องใช้เงินทุนมากแต่ผลตอบแทนกำไรดี โดยเกษตรกรมีการเลี้ยงและการสร้างโรงเรือนดังนี้

อาคาร เป็นสถานที่สามารถป้องกันแดด ฝน เช่น มุงหลังคาโรงเรือนด้วย หญ้าคา สังกะสี หรือกระเบื้อง ส่วนเสาอาคารจะใช้เป็นเสาไม้แก่น พื้นอาคารจะเทคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดหล่มโคลน สะดวกในการเก็บมูลสัตว์ จากนั้นล้อมคอกด้วยลำไม้ไผ่ หรือไม้ยูคา และตีมุ้งให้รอบ เพื่อป้องกันแมลงเหลือบ ยุง

อากาศ สถานที่ตั้งของโรงเรือนจะต้องไม่เป็นที่อับชื้น อากาศสามารถถ่ายเทได้ดีหรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ธรรมชาติของวัวมักชอบพื้นที่โล่งแจ้ง ชอบอากาศร้อนหรือแดดมากกว่าฤดูฝน ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องดิน ฟ้า อากาศ สามารถเลี้ยงได้ทุก ๆ พื้นที่

อาหาร ส่วนใหญ่วัวจะกินง่ายเลี้ยงง่าย ปล่อยเลี้ยงตามทุ่งกว้างหรือพื้นที่สาธารณะ ในช่วงฤดูฝนหญ้าจะมีมาก ส่วนช่วงฤดูแล้ง จำเป็นที่จะต้องเตรียมอาหารสำรอง คือฟางข้าว แปลงหญ้า หรือสถานที่สำหรับใช้ในการเลี้ยง และจะมีรางอาหาร รางปูนใส่น้ำไว้สำหรับให้วัวกิน

มูลสัตว์ คือส่วนสำคัญที่ต้องดูแลจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ควรปล่อยให้เลอะเทอะ เพราะสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ใส่พืชผัก ผลไม้ ไร่อ้อย นาข้าว แทนปุ๋ยเคมี เพื่อฟื้นฟูดินและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

ในการดูแลรักษาด้านสุขภาพของวัว จำเป็นต้องให้วัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ให้ครบตามระยะเวลา เช่น ปากเท้าเปื่อย เห็บ พยาธิ และลัมปีสกินเป็นต้น

สรุปผลการทำงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 พบว่าเกษตรกรในพื้นที่จำนวนมากมีการเลี้ยงสัตว์กลุ่มสัตว์เคี้ยวเอื้องคือโคหรือวัว มีวิธีการเลี้ยงและสร้างโรงเรือนแบบง่าย แต่ในปีนี้เกษตรกรพบปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นกับวัว คือโรคลัมปี สกิน  ทำให้ไม่สามารถซื้อหรือจำหน่ายวัวได้ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ทำให้มีรายได้ลดลง และจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ตลาดวัวบางแห่งยังไม่เปิดทำการซื้อขายวัว ซึ่งการลงพื้นที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งในการสัมภาษณ์ ส่งผลให้การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

         

         

         

         

 

อื่นๆ

เมนู