เมื่อชีวิตต้องสะดุด
โดย นางสาวปรารถนา ซื่อจริง
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

          ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงน่าเป็นห่วง ทำให้การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความลำบาก ทีมตำบลจึงต้องแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อลดการรวมตัวกัน โดยได้ทำการสำรวจหัวข้อ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ผ่าน Application U2T

เมื่อผู้ที่ใช้ชีวิตทำมาหากินอยู่ต่างถิ่นต่างพื้นที่ ต่างก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก บ้างก็ต้องโดนให้ออกจากงาน บ้างก็หางานไม่ได้ ไม่สามารถเดินทางต่อไปไหนได้  ส่วนบางคนที่ยังมีงานทำ ก็จำเป็นต้องทำงานต่อไปเพื่อหาเลี้ยงปากท้องตน และครอบครัว อีกทั้งหลายๆ คน ก็ไม่ได้กลับบ้านมาเป็นปีแล้ว จนในที่สุด ได้มีผู้ที่ติดเชื้อร้ายดังกล่าวจำนวนมาก และเกิดเป็นวิกฤต ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษา เตียงไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย และผลกระทบอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ต้องการกลับมากักตัว เพื่อตั้งหลักที่บ้านเกิดของตน และผู้ป่วยเอง ก็มีความจำเป็นต้องกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามประจำตำบลนั้นๆ

สำหรับตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีสถานที่กักตัวอยู่ 2 ที่ ได้แก่ วัดป่าเทพนิมิต และวัดบ้านหินลาด จากการสอบถามถึงสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ต้องกลับมาอยู่บ้านนั้น คือ ตกงาน ต้องการลดค่าใช้จ่าย และกังวลการระบาดของโดวิดในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ จึงจำเป็นต้องกลับมาบ้าน โดยขั้นตอนในการกลับมาบ้าน คือ ต้องมีการติดต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหมู่บ้านนั้นๆ เพื่อจะได้จัดสถานที่ในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ แล้วกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

สรุปการทำงานในเดือนสิงหาคม ผู้ที่กลับมาบ้านส่วนใหญ่ ได้มาจากจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส่วนอาชีพที่คิดว่าจะกลับมาทำในช่วงเวลาที่อยู่บ้าน คือ อาชีพทำการเกษตร ทั้งนี้ก่อนลงพื้นที่ทุกครั้ง ข้าพเจ้า และทีมงานได้ป้องกันตัวเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และอยู่ในความดูแลของ อสม.ประจำหมู่บ้านด้วย
เมื่อชีวิตต้องสะดุด และหยุดความฝันไว้ หยุดการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว โควิด19 มันทำให้เราได้เรียนรู้ และปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่าง ในทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ ขอให้รับมือกับมันอย่างมีสติ และปลอดภัยจากโรคดังกล่าวด้วยนะคะ

วิดีโอของตำบล ประจำเดือนสิงหาคม

 

อื่นๆ

เมนู