ดิฉันนางสาวสุพัตรา กวางรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด

   ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลกับทีมงาน ตำบลหินลาด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจตามข้อมูลทาง Application U2T หัวข้อสัตว์ในท้องถิ่น ซึ่งช่วงเดือนสิงหาคม 2564 นี้ เป็นไปอย่างลำบากเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ทำให้การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความลำบาก จึงต้องแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อลดการรวมตัวกัน

    การลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่าสัตว์เลี้ยงทางเศรษฐกิจในชุมชนตำบลหินลาด นอกเหนือจาก วัว ไก่ เป็ด หมู ปลา แล้วยังมีการเลี้ยงหนูนาในบ่อปูน ที่ฟาร์มหนูนาของนางจอน สิงเนตรนอก ตั้งอยู่บ้านหินลาด หมู่ 9 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีหนูนาทั้งพ่อพันธ์แม่พันธ์รวมๆแล้วประมาณเกือบ 300 ตัว

การเลี้ยงหนูนานั้นจะเลี้ยงในบ่อใช้ท่อปูนกลมแบบไม่มีการปิดด้านล่าง เทปูนปิดตรงพื้นบ่อที่จะเลี้ยงนำท่อปูนกลม 2 ท่อต่อกัน และมีฝาปิด แล้วนำท่อปูนวางเรียงกัน 3 บ่อโดย 2 บ่อใช้ 2 ท่อต่อกัน และบ่อตรงกลางใช้ท่อเดียว เจาะรูระหว่างท่อให้หนูนาได้วิ่งไปมาได้ระหว่าง 3 บ่อ บ่อกลางที่มีท่อเดียวให้เป็นที่สำหรับวางน้ำและอาหารสำหรับหนูนา วางแกลบไว้ด้านสุด และหาฟางหรือท่อพีวีซีไว้ให้หนูได้อยู่เลียนแบบธรรมชาติ ควรทำความสะอาดบ่อเลี้ยงหนูนาทุกๆ3วัน จับหนูนาออกแล้วก็ล้างท่อเปลี่ยนแกลบใหม่ คอกของหนูนาจะได้สะอาดไม่เหม็นฉี่หนู ภายในวงบ่อเลี้ยง มีตัวพ่อพันธ์แม่พันธ์ 3 ตัว ตัวผู้ 1 ตัวเมีย 2 น้ำอย่าได้ขาด เพราะธรรมชาติหนูชอบสภาพชื้น ช่วยให้หนูสุขภาพแข็งแรง ส่วนอาหารจะใช้กล้วย อ้อย กระถิน ข้าวโพด สลับกันวันละครั้งช่วงเย็น อาหารอย่าให้มากจนเหลือ เพราะถ้าหนูพ่อแม่พันธุ์อ้วนเกิน จะผิดนิสัยของหนูนาที่ปกติจะออกหาอาหารมาเลี้ยงลูกจะขี้เกียจอาจจะมีผลกับลูกหนู   ที่พึ่งเกิด เวลาที่ให้อาหารก็คือช่วงตอนเย็นทุกวัน เพราะปกติแล้วหนูนาจะออกหากินเวลากลางคืน

                     

อายุของหนูนาที่จำหน่ายเพื่อประกอบอาหารได้จะอยู่ที่ 70-75 วันโดยประมาณ หนูที่ยังไม่ถอนขนกิโลกรัมละ 200 บาท ถ้าถอนขนแล้วกิโลกรัมละ 250 บาท หรือจะนำไปเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์ก็ ทั้งนี้ก็อยู่ที่ขนาดตัวและน้ำหนักของหนูนาตัวนั้นด้วย แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงทำให้การจำหน่ายติดขัดไปบ้างแต่ก็ยังขายได้ด้วยความที่หนูนาเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ในทุ่งนา คนทั่วไปที่อยากจะรับประทานหนูนานั้นจะหาทานยาก นอกจากคนที่ชำนาญมีวิธีในการดักหนูนาในทุ่ง ดังนั้นหนูนาจึงเป็นที่ต้องการของตลาดพอสมควร อาหารที่นิยมทำรับประทานคือ หนูอบโอ่ง ลาบ คั่ว ผัดกระเพา หมกใส่หยวกกล้วย เป็นต้น

       

การลงพื้นที่ในเดือนนี้ยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) การเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลนั้นยากเพราะประชาชนในพื้นที่กลัว กังวล เวลาทีมงานเข้าไปพูดสอบถาม แต่ทีมงานก็มีการป้องกันตัวเองโดยการสวมหน้ากากและทำความสะอาดมือด้วยเจลแอกอฮอล์ เว้นระยะห่างเวลาพูดคุยทุกครั้งในการลงพื้นที่ ลดความเสี่ยงในทุกๆด้าน จึงทำให้สามารถเก็บข้อมูลมาได้

อื่นๆ

เมนู