ข้าพเจ้านาย ธีรภัทร อยู่สินธุ์

ประเภท : นักศึกษา ตำบลหินลาด

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับมอบหมายให้ทำการเผาบิสกิตผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านสร้างสรรค์ไว้ในวันที่ 7-9 เมษายน ตอนที่อบรมชาวบ้านของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานนักศึกษาได้ลงพื้นที่ตำบลหินลาดเพื่อจัดเตรียมการเผาบิสกิตหรือเรียกง่ายๆว่าเผาดิบ ในสวนยางของพื้นที่ตำบลหินลาด ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2564 เพื่อจะได้ทำการเผาเคลือบในวันที่ 20-22 สิงหาคม พ.ศ.2564 ที่จะถึงนี้ที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้เร่งในเวลานี้ เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้ในการดำเนินงานเป็นไปได้ยากจึงต้องมีการวางแผนงานและดูสถานการณ์

ในการเผาบิสกิตจะเผาอยู่ที่อุณหภูมิ 700-800 องศาเซลเซียส ซึ่งขึ้นตอนการเผานี้จะกินเวลาประมาณ 12ชั่วโมง   ในช่วง1-5ชั่วโมงแรกนั้น  จะเป็นการเผาเลี้ยงไฟ เผาอย่างช้าๆ ที่อุณหภูมิ ไม่เกิน 300 องศาเซลเซียส เผื่อให้ความชื้นในดินนี้ระเหยออก  ขั้นตอนก่อนที่จะทำการเผา คือจัดเตรียมพื้นที่ให้มีความสม่ำเสมอกัน จากนั้นโรยด้วยทรายตามด้วยเซรามิกส์ไฟเบอร์เพื่อไม่ให้ความร้อนกระจายไปที่พื้นดิน และวางแผ่นรองชิ้นงาน จากนั้นวัดขนาดชิ้นงานตามขาโพส และลำเรียงชิ้นงานในชั้นต่อๆไป จึงได้เอาเตามาครอบพร้อมกับฝา แล้วค่อยจุดหัวเบิร์นเนอร์หัวแรกตามสเต็ปการเผา

 

                                                                           

 

สรุปผลการทำงานในครั้งนี้ เมื่อได้ชิ้นงานที่ผ่านการเผาบิสกิตมาแล้ว จึงจะต้องมีการเผาเคลือบโดยที่จะมีการสาธิต แต่จะต้องเชิญชาวบ้านในตำบลหินลาด แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางทีมงานจึงจะต้องวางแผนเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

อื่นๆ

เมนู