สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวนฤมล นิเวศสวรรค์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบล ซึ่งได้ทำงานในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  โดยในเดือนกันยายนได้มีการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณเครื่องเคลือบดินเผาอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศาลากลางหมู่บ้านหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

              ดิฉันได้เดินทางออกจากบ้านช่วงเช้าตรู่ เพื่อลงพื้นที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณเครื่องเคลือบดินเผาอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศาลากลางหมู่บ้านหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเดินทางถึงเป้าหมายก็ไปช่วยเพื่อนจัดสถานที่ในการทำกิจกรรรม จากนั้นก็ได้ลงมือช่วยกันนำโต๊ะ และลำเลียงเครื่องปั้นดินที่ประชาชนได้ทำไว้แล้วมาจัดเรียงบนต๊ะให้สวยงาม เพื่อทำการเคลือบเครื่องปั้นดินเผาต่อไป ในส่วนของวิธีการเคลือบเครื่องปั้นดินเผานั้นอันดับแรกเลยต้องจัดเตรียมน้ำเคลือบ ซึ่งน้ำเคลือบที่มีนั้นจะให้สีแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเราว่าอยากให้เครื่องปั้นดินเผาออกมาเป็นสีไหนอันดับที่สองคือการจัดเตรียมเครื่องปั้นดินเผาที่ได้มีการเช็ดฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่จะนำไปเคลือบ อันดับสาม คือ นำเครื่องปั้นดินเผาลงไปในน้ำเคลือบที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว โดยในระหว่างที่นำลงไปนั้นจะต้องนับ  1  2  และ 3  เพื่อที่จะทำให้ไม่ต้องจุ่มเครื่องปั้นดินเผาในน้ำเคลือบนานจนเกินไป เนื่องจากว่าขั้นตอนการเคลือบนี้สำคัญมาก ถ้าใช้เวลานานจนเกินไปจะทำให้เครื่องปั้นดินเกิดการอ่อนตัวลง อันดับสี่ คือ เมื่อนำเครื่องปั้นดินเผาออกจากภาชนะที่ใส่น้ำเคลือบแล้ว จากนั้นก็วางเครื่องปั้นดินเผาไว้ให้สีของน้ำเคลือบแห้ง และสังเกตดูว่าถ้าสีติดบนภาชนะเครื่องปั้นดินเผาไม่ทั่วถึง ให้เรานำนิ้วมือจุ่มลงไปในน้ำเคลือบและนำมาแต๊ะตรงบริเวณที่ไม่มีสีให้สีติดตามที่เราต้องการได้ อันดับสุดท้าย คือ จะต้องนำฟองน้ำชุบน้ำให้หมาดๆ แล้วเช็ดบริเวณฐานภาชนะเครื่องปั้นดินเผา โดยจะต้องเช็ดน้ำเคลือบออกให้หมด เพราะจะทำให้เครื่องปั้นดินเผาไม่ติดกับฐานรอง

              จากการลงพื้นที่การทำกิจกรรมการเคลือบเครื่องปั้นดินเผา ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องของการเช็ดเครื่องปั้นดินเผา น้ำเคลือบเครื่องปั้นดินเผา วิธีการเคลือบเครื่องปั้นดินเผา และการนำเครื่องปั้นดินเผาเข้าเตาเผา จะเห็นได้ว่าการทำงานนั้นทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องของกระบวนการทำที่ถูกต้อง ที่ขาดไม่ได้เลยคือการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทำให้การทำกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รูปภาพในการทำกิจกรรม

วีดีโอประจำเดือนกันยายน

อื่นๆ

เมนู