เดินหน้าโครงการ สืบสานของดี
โดย นางสาวปรารถนา ซื่อจริง
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

          เริ่มต้นเดือนใหม่ แต่สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงน่าเป็นห่วง ทำให้การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความลำบาก ทั้งนี้โครงการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาต้องมีการดำเนินการต่อไป ทีมตำบล และอาจารย์ประจำตำบล จำเป็นต้องแบ่งกลุ่มชาวบ้านผู้ร่วมโครงการออกเป็น 3 กลุ่มต่อวัน ทั้งหมด 3 วัน เพื่อลดการรวมตัวกัน

ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2564 ณ บ้านละหานทรายเก่า ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาต่อจากการขึ้นรูป ตกแต่ง และมาถึงขั้นตอนของการชุบเคลือบ และกระบวนการเผา

การเผาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบ จะเผาทั้งหมดสองครั้ง การเผาครั้งแรก เรียกว่าเผาดิบ เพื่อทำให้ชิ้นงาน หรือเนื้อดินที่ผ่านการขึ้นรูปแบบต่างๆ มีความแข็งแรง และคงรูป เริ่มตั้งแต่การนำชิ้นงานที่จัดเรียงไว้ในร่ม (ไม่ต่ำกว่า 1 วัน) จากนั้นเรียงชิ้นงานเข้าสู่เตาเผา และการเพิ่มอุณหภูมิของเตา เป็นขั้นตอนที่ละเอียดมาก เป้าหมายหลักคือต้องการให้ชิ้นงาน เมื่อเผาแล้วเกิดความเสียหายน้อยสุด และเป็นการเตรียมเนื้อผลิตภัณฑ์ในการเคลือบสีซึ่งเป็นงานขั้นต่อไป ชิ้นงานที่ผ่านการเผาดิบ จะมีความแข็งแรง แต่มีรูพรุนมาก และมีความแข็งน้อย

การเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานจะใช้การทาน้ำเคลือบ และเผาเคลือบอีกครั้ง นอกจากจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามแล้ว การเผาเคลือบเป็นการเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานต่อการใช้งาน ทำให้ชิ้นงานลดอัตราการซึมของน้ำ มีความแข็งมากขึ้น ทำความสะอาดง่าย และคงทนต่อการใช้งาน การเผาเคลือบ คือการเคลือบผิววัสดุ (วัสดุในกรณีนี้คือชิ้นงานที่ผ่านการเผาดิบ) ด้วยการเผาน้ำเคลือบ ที่ทา พ่น หรือแปะติดกับชิ้นงาน ผลก็คือจะได้ชิ้นงานที่เคลือบด้วยแก้วเป็นชั้นบางๆ ตลอดทั้งผลิตภัณฑ์

สรุปการทำงานในเดือนกันยายน ทีมตำบลได้ทำการเผาเคลือบผลิตภัณฑ์ ทำให้ได้เครื่องเคลือบดินเผาที่ผ่านขั้นตอนการผลิตทุกกระบวนการ อย่างสมบูรณ์ และมีความสวยงาม ทั้งนี้ก่อนลงพื้นที่ และเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง ทีมตำบลทุกคนได้ป้องกันตัวเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เว้นระยะห่าง และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ

วิดีโอของตำบล ประจำเดือนกันยายน

อื่นๆ

เมนู