ข้าพเจ้านาย ธีรภัทร อยู่สินธุ์

ประเภท : นักศึกษา ตำบลหินลาด

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวดเนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมและบันทึกข้อมูลในพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ได้

ข้าพเจ้านายธีรภัทร อยู่สินธุ์ นักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายให้ปั้นกระถางต้นแคคตัส(cactus)ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้าจึงได้ทำการขึ้นรูป โดยการบีบกด เพื่อเป็นแนวทางและแบบอย่างสำหรับชาวบ้านเพื่อนำไปต่อยอด

โดยขั้นตอนการทำนั้นก่อนอื่นจะต้องมีดินที่ใช้ในการขึ้นรูป ข้าพเจ้าและทีมงานนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานจึงร่วมกันทำดินโดยใช้ดินอำเภอบ้านกรวดมาผสมกับดินสำเร็จรูปในอัตราส่วน 50:50 นำไปผสมและอัดเป็นแท่ง เมื่อได้มาจึงนำมาทำเป็นก้อนกลมขนาดเท่าๆกัน เพื่อที่จะได้ขนาดแล้วความหนาที่ไม่ต่างกัน เมื่อได้เป็นก้อนกลมจากนั้นใช้นิ้วกดลงไปตรงกลางเพื่อไล่ดินจากล่างขึ้นบนค่อยๆบีบไล่ขึ้นไปเรื่อยๆและจัดรูปทรงตามต้องการ จากนั้นเมื่อได้รูปทรงที่ต้องการแล้วจะตกแต่งโดยการขูดขีดหรือแปะติดเพื่อความสวยงาม จากนั้นทำการเจาะรูระบายน้ำและติดขาโดยมีน้ำดินเป็นเหมือนกาวไว้เชื่อมต่อกัน จากนั้นรอให้แห้งเพื่อจะทำการเผาในขั้นต่อไป

 

            

 

     

สรุปผลการทำงานในครั้งนี้ ตรงไปตามเป้าหมายแต่ติดขัดในสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมชาวบ้านเพื่อให้ไปต่อยอดในเชิงค้าขายได้ แต่ถ้าสถานการณ์คลี่คลายจะเร่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามนโยบายโครงการ

อื่นๆ

เมนู