ข้าพเจ้านายธนกฤต พูนวิเชียร ประเภทนักศึกษา ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับมอบหมายให้ทำการเผาดิบผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านสร้างสรรค์ใว้ ตอนที่อบรมชาวบ้านของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  โดยในเดือนกันยายน  2564 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้การทำงานของทีมงานเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่โครงการเครื่องปั้นดินเผาต้องดำเรินการต่อไป ข้าพเจ้า ทีมงานและคณะอาจารย์จำมีการประชุมการทำงานกัน โดยการแบ่งกลุ่มชาวบ้านออกเป็น 3 กลุ่ม 3 วัน แต่ให้ทะยอยกันมาดูการเคลือบชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผา ทีละ คน 2 คนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ซึ่งในการปฎิบัติงานครั้งนี้ข้าพเจ้าจะมาอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ในเตาเผาซึ่งเป็นเตาที่ใช้ในการเผาชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผา ในส่วนของเตาที่นำมาอบรมให้ความรู้และสาธิตการเผาให้ชาวบ้านดูนั้น จะเป็นเตาแก๊สขนาดเล็กอุปกรณ์ในเตาก็จะมีดังนี้

1.เซรามิกส์ไฟเบอร์เปเปอร์ Ceramic Fiber Papers เป็นฉนวนกันความร้อนชนิดเส้นใยเซรามิกส์

2.โคน Orton self support เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายในเตา

3.แผ่นรองเผา Plate Silicon และ Mullite Cordierite เป็นตัวที่ใช้วางชิ้นงานเพื่อที่จะเผา ทนความร้อนได้สูง

4.ขาตั้งแผ่นรองชิ้นงาน Kiln Furniture สำหรับงานอุสสาหกรรมเซรามิกส์ มีอยู่ 2 ชนิดคือ เนื้อสิริคอนคาร์ไบด็และเนื้อ มัลไลท์ คอร์เดียไรท์

5.หัวพ่นไฟหรือหัว Burner เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนชนิดนึงที่ใช้ในงานเตาเผา

6.ใช้เตาแก๊สเป็นตัวให้เชื้อเพลิงในการเผาชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผา

 

           

                                                                                            

อื่นๆ

เมนู