ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ข้าพเจ้านางสาวผุษฎี บุญประเสริฐ ประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลหินลาด สังกัดคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม หลักสูตร ID : 03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะสืบสานและรักษากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นและเครื่องเคลือบดินเผาให้คงอยู่ต่อไปได้ในปัจจุบัน โดยในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดจึงทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ประชุมกับทีมงานผ่านทางออนไลน์ ในการจัดแจงแบ่งงานให้ โดยทำการแบ่งกลุ่มกัน เพื่อง่ายและสะดวกต่อการเก็บข้อมูล และเพื่อลดปัญหาไม่ให้ต้องเสี่ยงต่อโรคระบาดอีกด้วย โดยในเดือนนี้ได้ทำการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลลงในแออพพิเคชั่น U2T นั้นเอง

โดยในการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้นั้น ดิฉันได้ทำการลงพื้นที่สำรวจและศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสถานที่ๆน่าสนใจนั้นก็คือ ปราสาทถมอ ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยปราสาทถมอนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านละหานทรายเก่า ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งปราสาทถมอนั้นเป็นโบราณสถานแบบขอมโบราณประเภทธรรมศาลา หรือที่พักคนเดินทาง คำว่า ถมอ ในภาษาเขมร นั้นแปลว่า หิน ปราสาทถมอจึงมีความหมายว่า ปราสาทหิน นั้นเอง โดยมีพื้นที่ 10 ไร่ 3งาน 24 ตารางวา โบราณสถานปราสาทถมอ ประกอบด้วย ธรรมศาลา เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างด้วยศิลาแลง กรอบประตูหน้าต่างเป็นหินทราย ประตูทางเข้า-ออกอยู่ด้านทิศตะวันออก ผนังทิศใต้เจาะเป็นช่องหน้าต่าง 5 ช่อง ทิศตะวันตกของธรรมศาลาเป็นประตูสู่ตัวปราสาท ภายในมีแท่นหินทรายสำหรับประดิษฐานรูปเคารพ อาคารทั้งหมดล้อมด้วยสระน้ำรูปเกือกม้า เว้นด้านทิศตะวันออกเป็นทางเดิน ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกหนึ่งสระ ปัจจุบันเครื่องบนของปราสาทพังทลายเหลือให้เห็นเพียงฐานและผนังบางส่วนสันนิษฐานว่า ปราสาทถมอเป็นหนึ่งในธรรมศาลา 17 แห่ง ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษ 18 บนเส้นทางระหว่างยโสธรปุระ (ราชธานีของอาณาจักรขอม) มายังเมืองพิมาย ให้ผู้เดินทางได้แวะพักตามที่ปรากฎในจารึกปราสาทพระขรรค์ประเทศกัมพูชา นั้นเอง

ปราสาทถมอ

ปราสาทถมอ

สรุปผลการลงพื้นที่ในเดือนพฤษภาคมนี้นั้น ดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านละหานทรายเก่า บ้านหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผลการลงพื้นที่น่ี้นนั้นดิฉันได้สำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนั้นก็คือ ปราสาทถมอ เป็นแหล่งโบราณคดี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านละหานทรายเก่า ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยพบว่าช่วงเดือนเมษายนนั้นจะมีประเพณี บุญบวงสรวงปราสาทถมอ ซึ่งจะมีการล้างทำความสะอาดตัวปราสาท เพื่อไม่ให้ชำรุดทรุดโทรมนั้นเอง

ปราสาทถมอ

ปราสาทถมอ

ภาพการลงสำรวจพื้นที่ปราสาทถมอ

อื่นๆ

เมนู