ชื่อบทความ : ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชนหินลาดหมู่  4 บ้านหินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด

พื้นที่    :    ตำบล.หินลาด  อำเภอ. บ้านกรวด จังหวัด. บุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาว วนิชยา  หอมขจร

ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทั่วไป

  องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ตั้งอยู่เลขที่ 144 หมู่ที่ 4  บ้านหินลาด  ตำบลหินลาด  อำเภอบ้านกรวด

จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด 11 กิโลเมตรโดยประมาณ ทิศเหนือ ติดต่อกับ

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลปราสาท และเทศบาลจันทบเพชร อำเภอกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ อำเภอบ้านกรวด  และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

     ข้าพเจ้า นางสาว วนิชยา หอมขจร  ประเภทประชาชน ( ID03) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน        

     เมื่อวันที่  8-10 มีนาคม  2564  ณ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปเก็บแบบสอบถาม (01)(02)(06) ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านหินลาด  ต.หินลาด   อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โดย นายพิลุน ภักดีแดง ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้นำหนังสือแจ้งเพื่อขอเก็บข้อมูลแก่ผู้ใหญ่บ้านก่อนทำการลงพื้นที่ จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการสอบถามข้อมูลกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในหมู่บ้านจะเห็นได้ว่า ชาวบ้านภายในชุมชน หมู่ 4 บ้านหินลาด  ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรและ มีทำอาชีพ ค้าขายบ้าง มีทำรับจ้างทั่วไปบ้าง

อาชีพเสริม                                                                                                                                                       -หัตถกรรม  -อุตสาหกรรมครัวเรือน

และในหมู่บ้านหินลาดยังผลิตและภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในตำบล  คือ 

 1.ผลิตภัณฑ์กระเป๋า

นาง มัณฑนา  ไกรสร อยู่บ้านเลขที่ 140  หมู่4 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ได้เล่าว่าเดิมตนเองทำอาชีพเย็บผ้าตัดชุดส่งขายพอมีทักษะฝีมือในการเย็บอยู่แล้ว มีโอกาสได้เข้าอบรมณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระเป๋าและตระกร้า รีไซเคิลของชุมชน  จึงมีความสนใจอยากทำและได้ชักชวนเพื่อนๆ รวมกลุ่มกันทำเริ่มผลิตในปีพ.ศ.2560 โดยมีทางหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาดเข้ามาช่วยส่งเสริมและแนะนำวิธีและรูปแบบ ลวดลาย ของกระเป๋า รวมถึงแหล่งสั่งซื้ออุปกรณ์การทำ สินค้าได้รับความนิยมและยอมรับของลูกค้าเพราะสินค้ามีความโดนเด่นด้านรูปทรงที่ทันสมัย ลวดลายสวยงาน  คงทนในการใช้งาน กระเป๋าทำจากฝ้ายแล้วนำมาเย็บขึ้นรูปเป็นทรงกระเป๋า เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกวัยตอนนี้เป็นสินค้า OTOP ระดับตำบล และอำเภอ ร้านจำหน่ายในชุมชนหินลาด  ออกบูธขายสินค้าตามอำเภอ มีพ่อค้ารับซื้อไปขายต่อ จนทำให้ตอนนี้สินค้าเป็นที่สนใจ

2.กลุ่มท้อผ้าไหมบ้านหินลาด เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านโดยผ่านการถักท้อลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น

 

อื่นๆ

เมนู