ข้าพเจ้า นายกรวิทย์ มันอาษา 

ประเภท : นักศึกษา ตำบลหินลาด

ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป  ณ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

ตำบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดนั้นมีสถานที่แหล่งเตาเผามากมายหลายที่รวมทั้งอำเภอบ้านกรวดเองยังมีประเพณีงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดอีกด้วย ผมและทีมงานได้เตรียมความพร้อมและเข้าอบรมประชาชนที่อาศัยอยู่ใน ตำบล หินลาด ซึ้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ผมได้รับมอบหมายในการทำงานครั้งนี้ ได้มีการร่วมอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา ณ สถานที่ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้พูดคุยเรื่องราวข่าวสารกันเกี่ยวกับการลงพื้นที่สำรวจหาข้อมูลต่างๆตามแบบสอบถามที่ได้รับมอบหมาย ได้แบ่งกลุ่มเพื่อสะดวกต่อการเก็บข้อมูลต่างๆ จนได้ข้อสรุปว่าจะมีการออกสำรวจสอบถามความสนใจในการเข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาของประชาชนในตำบลหินลาด เพื่อหาประชาชนที่สนในงานเครื่องปั้นดินเผาเข้าอบรมในทุกวันเสาร์อาทิตย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ประชาชนแต่ละคนหรือในครัวเรือนได้มีรายได้เสริมจากการอบรมครั้งนี้

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด การอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบบ้านกรวด คณะบุคลากรและนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมอบรม ได้มีการแนะแนวเรื่องเครื่องปั้นดินเผาและเคลือบของบ้านกรวด ที่มาและประเพณีต่างๆและได้บอกแนวทางประชาชนเริ่มจากการชุบเคลือบงาน และรู้จักเคลือบและคุณสมบัติของเคลือบ และแนะนำวิธีการชุบเคลือบลงบนชิ้นงาน และขั้นตอนการเผางานเครื่องปั้นดินเผาว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร มีการแนะนำเรื่องการขั้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีต่างๆเช่นการขึ้นรูปด้วยการ บีบ กด หรือการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนไฟฟ้า และได้ให้ประชาชนและ นักเรียน ได้ทดลองปั้นชิ้นงานเพื่อฝึกประสบการวิชาชีพ และเห็นแนวทางการต่อยอดชิ้นงานและนำไปประกอบอาชีพได้

และสุดท้ายนี้ตัวผมก็หวังว่าการจัดการอบรมครั้งนี้จะสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในเขต ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ้งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของตัวผมเอง ได้ไม่มากก็น้อย และ ยังคาดหวังว่าประชาชนจะนำไปต่อยอดจนสร้างเป็นอาชีพรวมถึงสร้างรายได้ในชุมชม

อื่นๆ

เมนู