1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด
  4. ID 03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด  

ID 03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด  

ข้าพเจ้า  นางสาวพัชฎาภรณ์ คะรุรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลหินลาด                                                    หลักสูตร : ID 03 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด     ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมและอาจารย์ประจำหลักสูตร  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียน บ้านกรวดวิทยาคาร

ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ ทางคณะอาจารย์นัดประชุมรายละเอียดโครงการผ่านทาง Google Meet มีการชี้แจงเป้าหมายของโครงการ วัตถุประสงค์และขอบข่ายงานที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละเดือนและทางคณะอาจารย์นัดประชุมพบปะกันในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์เป็นครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฟังบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของโครงการ รายละเอียดความเป็นมาเป็นไปของชุมชนบ้านกรวด ไปจนถึงประวัติของเครื่องเคลือบบ้านกรวดและประเพณีใหญ่ประจำชุมชนที่มีชื่อว่า  ประเพณีเครื่องเคลือบบ้านกรวด ต่อด้วยการเดินชมพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวดที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร มีเครื่องเคลือบโบราณจัดแสดงให้ชมเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวันและแยกเข้ากลุ่มเพื่อปรึกษาวิธีการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด  

อื่นๆ

เมนู