ข้าพเจ้านางสาวผุษฎี บุญประเสริฐ

ประเภท : บัณฑิตจบใหม่ ตำบลหินลาด

หลักสูตร : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อที่จะได้สืบสานและรักษากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นและเครื่องเคลือบดินเผาให้คงอยู่ต่อไปในปัจจุบัน โดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจนี้จะเป็นโครงการที่เจาะถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อต้องการลดปัญหาคนยากคนจน คนว่างงาน ให้ได้มีงานทำจากที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด เชื้อไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ เป็นอย่างมาก

ซึ่งจากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ประชาชน ชาวบ้านในตำบลหินลาดนั้นก็ได้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของชวบ้านมากมายว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร โดยแต่ละหมู่บ้านก็มีความเป็นอยู่ที่ดี ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวน เกษตรกรรม ทอผ้า และเครื่องปั้นดินเผานั้นเอง โดยหลัก ๆ แล้วคนในหมู่บ้านก็จะปลูกข้าวไว้ใช้ทั้งอุปโภคและบริโภคกันอยู่แล้ว แต่ในการทำนาปลูกข้าวนั้นคนในหมู่บ้านจะทำกันแค่ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน จะไม่ค่อยมีบ้านไหนที่จะทำนาปรังสักเท่าไหร่ และก็จะมีการประกอบอาชีพด้านอื่น ๆ อย่าง เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว หมู ควาย หนู เป็นต้น และอาชีพอีก 1 อย่างที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปเห็นก็คือ การทอผ้าเป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ถือเป็นศิลปะและหัตกรรมหรืองานฝีมืออย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นกรรมวิธีการผลิตผืนผ้าโดยใช้เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนมาขัดประสานกันจนได้เป็นผืนผ้า ทั้งนี้ต้องมีเครื่องมือในการทอ เรียกว่า หูก หรือกี่  นั้นเอง ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้านั้นคือ โครงหูกหรือโครงกี่ ฟืม หรือ ฟันหวี เขาหูก หรือตะกอ กระสวย ไม้หน้าหูก ไม้รางหูก กระดานม้วนหูก ลูกตุ้ง ไม้ค้างเขาหรือไม้ค้างตะกอ คานแขวน ตีนฟืม หรือตีนเหยียบ หรือคานเหยียบ ไม้ม้วนผ้า หรือไม้พันผ้า หรือไม้ค้ำพัน บ่ากี่ ไม้นั่ง ผัง เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการทอผ้า โดยผ้าแต่ละผืนนั้นจะใช้ระยะเวลาในการทอแตกต่างกันอยู่ที่ลวดลายในการทอ บางลายอาจจะ 6 วัน บางลายอาจจะ 7-8 วัน นั้นเอง

ขั้นตอนการมัด

ขั้นตอนในการทอ

ผลงานการทอผ้า

ในการลงพื้นที่สำรวจตำบลหินลาดประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม ให้การสัมภาษณ์นั้นเป็นอย่างดี ชาวบ้านที่นี้น่ารักและมีความเป็นกันเองมาก ยิ้มแย้ม แต่อาจจะมีบางหลังที่ไม่ได้เก็บเพราะมีบ้านอยู่ในพื้นที่แต่ตัวเจ้าของบ้านนั้นไปทำงานในต่างจังหวัดกัน โดยอุปสรรคในการลงพื้นที่สำรวจก็มีบ้างเล็กน้อยก็คือในส่วนของ สุนัขไล่ สภาพอากาศแปรปรวน เช่น ฝนตกหนัก เดินทางไปลงสำรวจลำบากบ้างเล็กน้อยค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู