ข้าพเจ้านายกรวิทย์ มันอาษา

ประเภท : นักศึกษา ตำบลหินลาด

 

ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ตามชื่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 02 เพื่อจะนำข้อมูลกรอกลงแบบฟอร์ม ในส่วนของเขตพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) บ้านถนนน้อย 2) บ้านละหานทรายเก่า 3) บ้านละหานทรายใหม่ 4) บ้านหินลาด 5) บ้านหินลาด 6) บ้านหินลาด 7) บ้านหนองม่วง 8) บ้านโนนค้อ 9) บ้านหินลาด

ในตำบลหินลาดมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น ทำนา ทำสวนยาง ทำไร่อ้อย และอื่นๆอีกมากมาย  ส่วนสิ่งที่ตัวผู้สำรวจได้เห็นและมีความสนใจคือ  ฝีมือการทอผ้าของประชาชนใน  ตำบล หินลาด ไม่ว่าจะเป็น ผ้ามัดหมี่ ผ้าฝ้าย ฝ้าขาวม้า ล้วนสวยงานและมีความประณีต ผู้สำรวจจึงได้สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการทอผ้า ได้ความว่า ส่วนมากทอไว้ใส่ในงานพิธีต่างๆ ขายไปบ้างตามความต้องการของผู้ที่สนใจ ซึ่งราคาก็อยู่ในช่วง 1000-2000 บาท  เป็นราคาที่ถูกมากถ้าเทียบกับตามท้องตลาด ทางผู้สำรวจได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ว่า มีวิธีใดบ้างที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กลับผ้าทอมือใน  ตำบลหินลาด ได้บ้าง บ้างก็ว่า นำไปตัดเป็นชุด นำไปทำกระเป๋าผ้า ทำหมวก และอื่นๆอีกมากมาย

สุดท้ายนี้ทางผู้สำรวจหวังว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับชาวบ้านไม่มากก็น้อยและตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเพิ่มมูลค่าของผ้าทอใน ตำบล หินลาด ให้ได้มากที่สุด

อื่นๆ

เมนู