ข้าพเจ้านาย ธีรภัทร อยู่สินธุ์

ประเภท : นักศึกษา ตำบลหินลาด

ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ตามชื่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

           ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 02 เพื่อจะนำข้อมูลกรอกลงแบบฟอร์ม ในส่วนของเขตพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) บ้านถนนน้อย 2) บ้านละหานทรายเก่า 3) บ้านละหานทรายใหม่ 4) บ้านหินลาด 5) บ้านหินลาด 6) บ้านหินลาด 7) บ้านหนองม่วง 8) บ้านโนนค้อ 9) บ้านหินลาด         

            ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ทำการลงไปสำรวจบ้านละหานทรายเก่า ได้พบกับแหล่งเลี้ยงไหมที่จะนำไปใช้ในการทอผ้าไหม และอีกทั้งยังเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านในระแวกชุมชนนั้น ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ และลูกหลานไม่ให้ทำงานหนัก จึงได้เลี้ยงไหมไว้สำหรับการทอผ้าไหมเพื่อหารายได้เสริมเพิ่มเติม ซึ่งราคาต่อผืนก็จะมีราคาขั้นตำ สองพันบาทขึ้นไป ซึ่งบ้านหลังนี้ที่สำรวจไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีต้นทุนมาตั้งแต่แรก จึงต้องหาอาชีพเสิรมคือการเลี้ยงไหมและนำไปทอเป็นผ้าไหม

ขั้นตอนการเลี้ยงไหม
วงจรชีวิตของไหมหรือหนอนไหมใช้เวลาประมาณ 45 – 52 วัน หนอนไหมจะกินใบหม่อนหลังจากฟักออกจากไข่ประมาณวันที่ 10 จากนั้นจะหยุดกินอาหารและลอกคราบ ระยะนี้เรียกว่า “ไหมนอน” ต่อจากนั้นจะกินนอนและลอกคราบประมาณ 4 ครั้งเรียกว่า “ไหมตื่น” ลำตัวจะมีสีขาวเหลืองใสหดสั้น และหยุดกินอาหาร ระยะนี้เรียกว่า “หนอนสุก” ช่วงนี้ผู้เลี้ยงไหมต้องรีบแยกหนอนไหมสุกออกจากกองใบหม่อน และเตรียม “จ่อ” คืออุปกรณ์ที่จะให้ตัวไหมเกาะเพื่อชักใยห่อหุ้มตัวหนอนจะเริ่มพ่นใยได้ประมาณ 6-7 วัน ก็จะสามารถเก็บรังไหมออกจากจ่อได้ เส้นใยของหนอนเกิดจากการขับของเหลวชนิดหนึ่ง มีสารโปร่งแสงเป็นองค์ประกอบ ใยไหมที่เห็นแต่ละเส้นจะประกอบด้วยเส้นใยเล็กๆ สองเส้นรวมกัน สามารถฉีกแยกออกจากกันได้ ทั้งนี้รังไหมแต่ละรังจะให้สายไหมที่มีขนาดแตกต่างกัน ชั้นนอกสุดของรังจะมีความละเอียดพอสมควร ชั้นกลางจะเป็นเส้นหยาบและชั้นในสุดจะเป็นเส้นไหมที่ละเอียดที่สุด ซึ่งหนอนไหมแต่ละตัวจะชักใยยาวไม่เท่ากัน อาจสาวได้ยาวตั้งแต่ 350 – 1,200 เมตร หนอนไหมจะเจาะรังออกมาเป็นผีเสื้อเมื่ออยู่ในรังครบ 10 วัน ซึ่งผู้เลี้ยงจะคัดไหมที่สมบูรณ์ไว้ทำพันธุ์ ส่วนที่เหลือนำไปสาวไหมก่อนที่ผีเสื้อจะเจาะรังออกมา ซึ่งเส้นจะขาดและทำเส้นไหมไม่ได้

 การทำเส้นไหม
เส้นไหมได้มาจากการนำรังของตัวไหมมาปั่นเป็นเส้นใย เส้นไหมนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่เด่นกว่าเส้นฝ้ายคือ มีความเหนียวทนทานและมีประกายเงางาม เส้นไหมที่ได้จากการปั่น

               ซึ่งในการลงสำรวจครั้งนี้ จึงทำให้รู้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดกันมาเป็นรุ่นๆ และอีกทั้งยังเป็นสินค้า OTOP ที่รู้จักกันแพร่หลาย และเกิดมูลค่าของชุมชนขึ้น 

                                         

 

อื่นๆ

เมนู