ปราสาทถมอ…วิถีแห่งชีวิต

ข้าพเจ้า  นางสาวกุลธิดา ศานติบูรณ์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหินลาด
หลักสูตร : ID 03 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด     ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมและอาจารย์ประจำหลักสูตร  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมบ้านของคุณลุงท่านหนึ่งในบ้านหนองม่วงหมู่ 7 คุณลุงท่านนี้มีอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อใช้ในการจำหน่าย ซึ่งคุณลุงได้ใช้ใต้ถุนบ้านเป็นสถานที่เลี้ยงเพาะพันธ์จิ้งหรีด โดยจะก่อปูนขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจำนวน 5 บ่อ ที่อยู่อาศัยของจิ้งหรีดภายในบ่อจะมีการวางแผงไข่ซ้อนเป็นชั้น ๆ เพื่อให้เป็นที่หลบภัย จิ้งหรีดแต่ละบ่อจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอายุของจิ้งหรีด 2 บ่อแรกจะเป็นจิ้งหรีดจิ้งหรีดที่เพิ่งฟักออกจากไข่ ส่วนอีก 3 บ่อจะเป็นจิ้งหรีดที่โตเต็มวัยพร้อมจะจับขาย คุณลุงบอกว่าการเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นใช้ระยะเวลาไม่นานซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อน ใช้เวลา 35 วัน จับขายได้ ส่วนหน้าหนาวใช้เวลานานกว่าคือ 45 วันเพราะจิ้งหรีดไม่ค่อยกินอาหาร

ถัดจากนั้นในช่วงสาย ๆ ก็ได้ลงพื้นที่ในส่วนของบ้านหลังอื่น ผู้ที่อยู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นคุณตาคุณยาย ซึ่งให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นอย่างดี แม้มีบางท่านที่มีปัญหาด้านสายตาทางผู้สำรวจก็ได้แก้ไขปัญหาโดยอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม และอ่านข้อมูลในแบบสอบถามและให้คุณตาคุณยายตอบคำถามแทน นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีคุณป้าและคุณลุงที่อยู่บ้านในช่วงกลางวันเนื่องจากช่วงนี้พักจากการปลูกข้าวหลายๆครัวเรือนก็จะหันมาปลูกมันสำปะหลังแทน ปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมจนกระทั่งเดือนพฤษภาคมก็จะเก็บเกี่ยวและกลับไปปลูกข้าวอีกรอบ

หลังจากเสร็จการลงพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าไปชมปราสาทถมอตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลหินลาด ปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยความที่เป็นปราสาทโบราณมีความเอนเอียงเล็กน้อยซึ่งก็มีทางผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลได้ทำการทำเสาเหล็กค้ำตัวปราสาทไว้ หินที่ใช้สร้างปราสาทนี้ขึ้นคือหินศิลาแลง จากการที่ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทำให้รู้ว่าส่วนที่เราเห็นนั้นคือเพียงฐานและผนังบางส่วนเท่านั้น ส่วนบนของปราสาทพังทลายไปหมดแล้ว

 

 

อื่นๆ

เมนู