สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวนฤมล นิเวศสวรรค์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบล ซึ่งได้ทำงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์       

                       ” การเลี้ยงหม่อนไหม และวิธีการดูแลรักษา ไปจนถึงการทอไหม”

           

            ดิฉันนางสาวนฤมล นิเวศสวรรค์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสารสนเทศบ้านเลขที่ ๒o๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นบ้านของนางบัวเขียน สุริโย ตำแหน่ง GPS คือ ๑๔.๔๙๗๔๕๙, ๑o๓.๑๓๘o๒๔,๑๖๔  m ซึ่งได้ประกอบอาชีพปลูกต้นหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้าไหมขาย สอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๗ การบริหารจัดการวิสาหกิจ และผลิตภัณฑ์สินค้าและ บริการชุมชน ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตําบล

            ในการลงพื้นที่ของบ้านนางบัวเขียน สุริโย บริบทในพื้นที่ของบ้านคุณป้านั้นจะมีการผลิตผ้าไหมเองทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การปลูกต้นหม่อนในพื้นที่บริเวณหลังบ้านของตนเอง ซึ่งบ้านของคุณป้าจะติดกับหนองน้ำบ้านหินลาดของหมู่บ้านสามารถต่อท่อมาเพื่อนำมารดต้นหม่อนได้ตลอดทั้งปี เพราะต้นหม่อนเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเสียค่าน้ำประปาอีกด้วย ในส่วนของการดูแลต้นหม่อนจะต้องมีการตัดกิ่งของต้นหม่อนเพื่อให้ต้นหม่อนได้แตกกิ่งก้านสาขา และนำใบหม่อนไปให้ตัวหนอนไหมกินเป็นอาหาร ต้นหม่อนจะมีผลผลิตก็คือผลหม่อน สามารถนำมาทานได้ ลักษณะของโรงเรือนที่ใช้ในการเลี้ยงไหมจะเป็นผ้าแยงสีเขียว โดยจะใช้ปิดมิดชิดไม่ให้แมลงวัน หรือแมลงต่างๆ เข้าไปได้ ถ้ามีแมลงวันเข้าไปจะทำให้หนอนไหมตาย เพราะเกิดการติดเชื้อ จากนั้นจะมีการนำกระบุงไม้ไผ่วางตัวหนอนไหม และนำมุ้งคลุมตัวนอนไหมอีกที ตัวหนอนไหมกลายเป็นดักแด้ จะนำไปต้มในน้ำเดือด เพื่อทำการสาวเส้นไหมออกมาจากดักแด้ เมื่อสาวไหมก็จะเหลือแต่ตัวดักแด้ที่นำมากินได้ เส้นไหมที่ได้จากการสาวไหมนั้นจะนำมาปั่นเพื่อให้ได้เส้นไหมเรียงกันเป็นเส้นที่สละสลวยไม่พันติดกัน ขั้นตอนของการย้อมสีในเส้นไหม สามารถเลือกสีใส่ได้ตามใจชอบ เนื่องจากว่าจะขึ้นอยู่กับสีที่จะนำไปทอเป็นผ้าไหม พอย้อมสีของไหมเสร็จก็จะนำมาพันใส่หลอดเล็กๆ เพื่อง่ายต่อการนำไปทอผ้าไหม ในการที่จะทอผ้าไหมแต่ละผืนนั้นขึ้นอยู่กับลวดลายที่เราทอว่าจะต้องการลวดลายแบบไหน โดยจะต้องมีการมัดลวดลายก่อนทอผ้าไหม ในการทอก็จะทอตามลายที่เรามัดไว้ ลวดลายที่เป็นที่นิยมในการซื้อขาย คือ ลายนกยูง ลายไทย ผ้าขาวม้าที่มีหลากหลายสีสัน  ในส่วนของการจัดจำหน่ายจะมีการมาสั่งซื้อที่บ้านว่าต้องการผ้าไหมลายไหน แล้วจากนั้นก็จะมีการจัดทำให้ หรืออาจจะนำผ้าไหมไปจัดจำหน่ายในงานแสดงสินค้าของหมู่บ้านที่จะมีผู้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานของหมู่บ้าน เรื่องของระยะเวลาในการทอผ้าไหมจะใช้เวลาในการทอผ้าไหม ๑ – ๒ เดือน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลายไหมที่ลูกค้าสั่งซื้อ

 

 

           

 

 

 

     

     

          การผลิตผ้าไหมเองทุกขั้นตอนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเส้นไหมมาทักทอ ข้อดีของไหมแท้คือ เนื้อผ้าจะมีความนุ่ม เนื้อผ้าจะมีความสวยงาม มีความเหนียว ดูเป็นธรรมชาติ  จะทำให้ผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  สีสันจะดูสดใส  น่าใช้  มีอายุการใช้งาน นากว่าปกติ แต่ผลิตภัณฑ์จะมีมูลค่าสูงกว่าผ้าไหมเทียม  เกือบเท่าตัว

 

 

 

 

 

 

                                      วิดีโอประจำเดือนมีนาคม

อื่นๆ

เมนู