ดิฉัน นางสาวเสาวรส แสนดี ประเภท กพร. ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 9 หมู่บ้าน ภายในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

นวัตกรรมผ้าฝ้ายย้อนยุค

การเก็บข้อมูลเดือนมีนาคมดิฉันได้สัมภาษณ์ นางบัน ชาวบ้านในชุมชนบ้านหินลาด หมู่ที่ 9 นางบันทำอาชีพเกษตรกรรม และทอผ้าฝ้าย การทอผ้าฝ้ายในยุคสมัยนี้มีน้อยมากนัก ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะทอเป็นผ้าไหม ยิ่งในชุมชนแต่ละหมู่บ้านจะมีเพียงไม่กี่หลังที่มีการนำฝ้ายจากต้นมาทอเป็นเสื้อผ้า ในการทอผ้าฝ้ายของชาวบ้านในสมัยก่อน ฝ้ายที่ใช้ได้มาจากปุยที่ติดอยู่กับเมล็ดของฝ้ายดอก เป็นใยสั้นๆ การทอผ้าฝ้ายพบว่าผ้าทอจากฝ้ายมีเนื้อนุ่ม สวมใส่สบายและย้อมติดสีดี อีกทั้งขั้นตอนและกระบวนการแยกและเตรียมผ้าฝ้ายก็ไม่ยุ่งยาก ชาวบ้านใช้ฝ้ายมาทอเป็นเสื้อผ้าใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มใช้เองภายในครัวเรือน  และทอเพื่อจำหน่าย นวัตกรรมที่ได้ ซิ่นที่เป็นผ้าฝ้ายที่มีลวดลายต่างๆที่ประณีตงดงาม,เสื้อที่ทำจากฝ้ายทั้งแบบของเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ จนคนชรา,มีการดัดแปลงทำเป็นกระโปรงเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก จึงทำให้คนในยุคสมัยใหม่ทุกช่วงวัยหันมานิยมสวมใส่เสื้อผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายเพิ่มเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู