การพัฒนาอาชีพเสริม (ผ้าโสร่งทอมือ) บ้านละหานทรายใหม่

ข้าพเจ้านางสาวคำฟ้า บุญเจียม

หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านในตำบลหินลาด ปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพิ่มเติม ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 พื้นที่ที่ได้รับผิดชอบได้แก่ หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ และหมู่ 8 บ้านโนนค้อ โดยพบว่า อาชีพหลักที่ทำรายได้ให้แก่ครัวเรือนคือ อาชีพเกษตรกร (ทำนา) รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป และมีอาชีพเสริมคือ การทอผ้า สิ่งที่น่าสนใจในการลงพื้นที่ครั้งนี้คือ ผลิตภัณฑ์ของหมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่

ผลจากการดำเนินการสำรวจ ข้าพเจ้าและทีมงานได้สอบถามนางเกย พุทธชาดิ ชาวบ้านหมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ ซึ่งมีอาชีพหลักคือทำนา แต่มีอาชีพเสริมคือการทอผ้าโสร่งขาย นางเกยได้ให้สัมภาษณ์ว่า ขั้นตอนในการทอผ้าโสร่ง คือ นางเกยจะไปซื้อด้ายจากทางร้านแล้วนำมาย้อมสีจากนั้นนำมาทอมือ ซึ่งเป็นงานฝีมือที่สามารถเพิ่มมูลค่า โดยลูกค้าสามารถเลือกสีและเลือกลายต่างๆได้ การจัดจำหน่ายจะจำหน่ายภายในตำบล ชุมชน หรืองานประเพณีมงคลต่างๆ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้ามาติดต่อเองโดยตรงที่บ้านเลย ปัญหาคือมีช่องทางในการสั่งซื้อน้อย จึงทำให้คนรู้จักไม่มากนัก และอีกปัญหาคือ มีโรคระบาดโควิด-19 ทำให้มีการจัดประเพณีงานมงคลต่างๆน้อยลง ส่งผลกระทบคือ มีการสั่งซื้อผ้าโสร่งน้อยลงไปด้วย

                                     

การทอผ้าโสร่ง                                                                                                 ผ้าโสร่งทอมือ

ดังนั้นจึงมีความต้องการพัฒนาในรูปแบบการขายเป็นแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักและเป็นการเพิ่มช่องทางการขายได้มากขึ้น

                                     

ภาพการลงสำรวจพื้นที่

อื่นๆ

เมนู