คุณค่าอยู่ที่คนมอง

ข้าพเจ้า  นางสาวกุลธิดา ศานติบูรณ์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหินลาด  หลักสูตร : ID 03 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะ  เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดอบรมพัฒนาโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาตำบลหินลาด ณ ที่ศาลากลางบ้านหมู่ 2

ในการจัดอบรมทั้ง 3 วันทางอาจารย์และคณะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผา รูปแบบ ลักษณะที่ขุดพบในตำบลหินลาดไปจนถึงการสาธิตการปั้นและให้ผู้ที่เข้าร่วมงานลงมือปฏิบัติ โดยการปั้นที่ได้นำมาสอนผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มี 4 รูปแบบด้วยกันคือ 1.การขึ้นรูปแบบบีบกด 2.การขึ้นรูปแบบเส้นขด 3.การขึ้นรูปแบบแผ่น และ4.การขึ้นรูปแบบแป้นหมุน การขึ้นรูปแบบที่1 2 และ 3 สามารถทำได้ง่ายและตกแต่งได้สวยงามส่วนการขึ้นรูปแบบแป้นหมุนจำเป็นต้องใช้ทักษะและการฝึกฝน

การขึ้นรูปแบบบีบกดนั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีวิธีการทำที่ง่ายและผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสนุกกับการใช้จินตนาการในการตกแต่งชิ้นงาน ผลงานที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยวิธีนี้ก็จะมี กระถางต้นไม้ ถ้วย ชาม และแก้ว วิธีการทำมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรกเตรียมดินมาหนึ่งก้อนขนาดของดินขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือขนาดพอดีมือ ต่อมาปั้นให้เป็นวงกลมและหาจุดศูนย์กลาง ต่อด้วยการเจาะรูลงไปตรงๆที่จุดศูนย์กลางแต่ต้องระวังมิให้เจาะจนทะลุแล้วค่อยๆบีบกดไปรอบๆรูให้มีขนาดกว้างขึ้นและบางขึ้น และสุดท้ายบีบกดวนไปจนได้ขนาดความหนาบางตามที่เราต้องการแล้วบีบดัดให้ได้รูปทรงพร้อมทั้งสามารถตกแต่งชิ้นงานได้ การตกแต่งชิ้นงานสามารถทำได้โดยการวาดลวดลายลงบนชิ้นงานไปจนถึงการต่อเติมชิ้นงานออกมาให้เป็นทรงต่างๆเช่น การปั้นเป็นรูปนกซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบล

การได้มาลองปั้นชิ้นงานของตัวเอง ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักได้อย่างหนึ่งว่า ถึงงานที่ปั้นออกมาจะเบี้ยว แต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณค่าของงานลดลงไปเลย เพราะคุณค่าของงานปั้นแต่ละชิ้นไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบ แต่อยู่ที่ผู้ที่มองว่าจะเห็นคุณค่าของงานหรือไม่ ซึ่งคำว่าสวยงามหรือแม้แต่คุณค่า ก็ขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลว่าจะนิยามมันอย่างไร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู