ดิฉันนางสาวสุพัตรา กวางรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด

ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเซรามิกส์เบื้องต้น  ในพื้นที่ตำบลหินลาด ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านละหานทรายใหม่ ระหว่าง วันที่ 7 – 9 เมษายน  พ.ศ 2564

       “เครื่องปั้นดินเผา” มีวิธีการรังสรรค์หรือขึ้นรูปในการผลิตชิ้นงานได้หลายวิธี คือ แบบบีบกด แบบเส้นขด แบบแผ่น แบบจุด และ แบบแป้นหมุน   โดยเฉพาะ 4 แบบแรกเป็นแบบขึ้นรูปที่ง่ายและเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นศึกษา ลองทำ ไม่มีแป้นหมุน ก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองได้ เพียงแค่เตรียมดินไว้ในอัตราส่วน ดินพื้นบ้าน 50% ดินดำ(ดินคอมพาวด์เค) 50% การใช้ดินในพื้นที่นั้นเพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต แถมยังเป็นวัตถุดิบที่มีในตำบล จากนั้นเราจะปั้น จะขึ้นรูปแบบไหนก็ได้ ใน 4 แบบนี้ การขึ้นรูปแบบบีบกดนั้นดูเหมือนจะง่ายที่สุด แค่หาจุดศูนย์กลางของก้อนดินที่เราปั้นให้กลมแล้วเจาะรูลงไปจนเกือบถึงก้น บีบกดไปรอบๆให้กว้างละบางขึ้น จนได้ขนาดหนาบางที่เหมาะสมแล้วเราก็บีบดัดรูปทรงที่เราต้องการ และตกแต่งได้เลย ไม่ว่าจะเป็น กระถางต้นไม้ กระดิ่งลม  แก้วน้ำ หรือจะเป็นครกตำหมากให้ยายที่บ้านก็ได้เช่นกัน

      การอบรมพื้นฐานในการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในครั้งนี้ ชาวบ้านให้ความร่วมมือและให้ความสนใจในการปั้นผลงานของตนเองอย่างสนุกสนาน จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง สัมผัสดิน สร้างชิ้นงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ทุกคนดูภูมิใจ และชื้นชมในผลงานของตนเองเป็นอย่างมาก นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการต่อยอดความรู้ให้ชาวบ้านมีโอกาสในการมีอาชีพในชุมชนอย่างยังยืน 

   

   

 

 

 

อื่นๆ

เมนู