พื้นที่                         : ตำบล หินลาด  อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวเพ็ญประภา  คงทรัพย์

 

ข้าพเจ้า นางสาวเพ็ญประภา  คงทรัพย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่  1 – 9 เมษายน 2564  ณ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

ในวันที่ 1 – 6 เมษายน ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่หมู่ 1 และ หมู่ 4 สำรวจผู้เข้าอบรมและส่งเอกสารประชาสัมพันธ์แก่บุคคลากร ประชาชนในชุมชนที่มีความสนใจเข้าร่วม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติงานเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น และมอบแบบฟอร์มตอบรับให้แก่ผู้นำชุมชนในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จากนั้นได้ทำตามเป้าหมายที่ 8  ฝึกอบรมสัมมาอาชีพ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติงานเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น ให้แก่ชาวบ้านที่สนใจ พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านละหารทรายเก่า ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 จุดประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพแก่ชุมชนตำบลหินลาด ในการอบรมครั้งนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเตรียมต่างๆเช่น การเตรียมดิน โดยดินที่ใช้ในการปั้น เป็นดินจากในพื้นที่ตำบลหินลาด นำไปผสมกับดินเหนียวสำเร็จรูป(คอมพาวด์เค) เพื่อลดต้นทุนในการเตรียมดินสำหรับปั้น  และอุปกรณ์ต่างที่ใช่ในการปั้นและยังอธิบายเกี่ยวกับ

  • ประวัติเครื่องปั้นดินเผา ทั้งในประเทศ และประเทศใกล้เคียง
  • สอนการปั้นรูปต่างๆเช่น กระถาง  แก้ว

การอบรมภาคปฏิบัติจะสอนการขึ้นรูปให้ชาวบ้านหลักอยู่ 2 วิธี ได้แก่ การขึ้นรูปแบบ บีบกด และ การขึ้นรูปแบบเส้นขด

การขึ้นรูปแบบบีบกด การขึ้นรูปแบบกดจะรังสรรค์ผลงานได้หลากหลาย ได้แก่ แก้ว กระถางต้นไม้ กระดิ่งลม เป็นต้น

มีขั้นตอนดังนี้ 

  1. เตรียมดินมาหนึ่งก้อน ก้อนขนาดตามความเหมาะสมและพอดีมือ 
  2. จากนั้นทำปั้นให้เป็นวงกลม และหาจุดศูนย์กลาง
  3. เจาะรูตรงจุดศูนย์กลางลงไปจนเกือบถึงก้น แต่ห้ามกดจนทะลุแล้วบีบกดไปรอบๆ ให้กว้าง และให้บางขึ้น
  4. บีบกดวนไปจนได้ขนาดความหนาบางที่เหมาะสมแล้วบีบดัดให้ได้รูปทรงที่เราต้องการ 
  5. จากนั้นตบแต่งให้สวยงาม

 

การขึ้นรูปแบบเส้นขด การขึ้นรูปแบบนี้เป็นที่นิยมกันแพร่หลาย สามารถขึ้นรูปตั้งแต่ชิ้นงานขนาดเล็กจนถึงโอ่งน้ำขนาดใหญ่ 

วิธีการขึ้นรูปในขั้นแรก ทุบดินบีบดินให้เป็นแผ่น ใช้เครื่องมืดตัดให้เป็นแผ่นกลมหรือสี่เหลี่ยมตามต้องการแล้วคลึงดินให้เป็นเส้นกลมยาว มีขนาดเล็กหรือใหญ่ตามความเหมาะสมของภาชนะที่ปั้น แล้วนำไปขดบนแผ่นที่เตรียมไว้ โดยใช้น้ำสลิปประสานรอยต่อใช้มือบีบหรือกดดินให้เข้ากันแน่นสนิท ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนสูงพอกับความต้องการ แล้วแต่งผิวให้เรียบแล้วปล่อยให้แห้ง

 

 

อื่นๆ

เมนู