กระผมนายเกียรติกรณ์ ตรากลาง ประเภทประชาชน การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2564 นี้ กระผมทีมงานและคณะอาจารย์ได้ทำตามเป้าหมายที่ 8  ฝึกอบรมทักษะอาชีพ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติงานเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น ให้แก่ชาวบ้านที่สนใจ ในวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564  สถานที่คือศาลาประชาคม บ้านละหานทรายเก่าหมู่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมในครั้งนี้คือการอบรมการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้นคือ การขึ้นรูปแบบบีบกด การขึ้นรูปแบบเส้นขด การขึ้นรูปแบบแผ่น การขึ้นรูปแบบจุด และการขึ้นรูปแบบแป้นหมุน วัตถุดิบคือ ดินดำ (ดินคอมพาวด์เค) ในอันตราส่วน ดินพื้นบ้าน 50%  ดินดำ (ดินคอมพาวดฺ์เค) 50% เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และยังได้ใช้วัตถุดิบในตำบลอีกด้วย

การขึ้นรูปที่กระผมจะมาแนะนำในครั้งนี้การขึ้นรูปแบบเส้นขด การขึ้นรูปแบบนี้เป็นที่นิยมกันแพร่หลาย สามารถขึ้นรูปตั้งแต่ชิ้นงานขนาดเล็กจนถึงโอ่งน้ำขนาดใหญ่ วิธีการขึ้นรูปรูปแบบเส้นขดนี้

  1. ในขั้นแรกทุบดินบีบดินให้เป็นแผ่น ใช้เครื่องมืดตัดให้เป็นแผ่นกลมหรือสี่เหลี่ยมตามต้องการเพื่อทำเป็นฐาน ในตัวฐานนี้เราสามารถออกแบบได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ทรงกลม ทรงรี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หัวใจ หรือรูปทรงอิสระก็ได้เช้าเดียวกัน
  2.  แล้งคลึงดินให้เป็นเส้นกลมยาว มีขนาดเล็กหรือโตตามความเหมาะสมของภาชนะที่ปั้น
  3. แล้วนำไปขดบนแผ่นฐานที่เตรียมไว้ โดยใช้น้ำดิน(Slip) หรือกาวดิน ประสานรอยต่อใช้มือบีบหรือกดดินให้เข้ากันแน่นสนิท ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนสูงพอกับความต้องการ แล้วแต่งผิวให้เรียบแล้วปล่อยให้แห้ง ส่วนการขึ้นรูปแบบบีบกด การขึ้นรูปแบบแผ่น การขึ้นรูปแบบจุด ก็น่าสนใจไม่แพ้การขึ้นรูปแบบเส้นขด

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติงานเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้นในวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ในครั้งนี้ได้ฝึกทักษะการขึ้นรูปเบื้องต้นให้แกชาวบ้าน โดยการขึ้นเครื่องปั้นดินเผาเบื้อยงต้น กระผมและทีมการได้ทำการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคนิคการปั้นเครื่องปั้นดินเผาให้แก่ชาวบ้าน ปั้นชิ้นงาน ตามความสนใจและความถนัดของชาวประชาชน ซึ่งประชาชนก็ให้ความสนใจและตั้งใจฝึกปั้นเครื่องปั้นดินเผา และชาวก็ได้ปั้นชิ้นงานออกมามากมาย ได้แก่ แก้ว จานรองแก้ว กระถ่างต้นไม้ แจกันใส่ดอกไม้ เป็นต้น กระผมหวังว่าการอบรมเชิงปฏิบัติงานเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้นในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนได้ต่อยอดเพื่อสร้างเป็นอาชีพต่อไป

 

Video ของตำบล : https://youtu.be/L-6u0zhNsvk

อื่นๆ

เมนู