ข้าพเจ้านายสุรเดช ชินรัมย์

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้าได้เตรียมวัตถุดิบดินที่ใช้ในการฝึกอบรม และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นขึ้นรูปตั้งแต่วันที่ ๑ – ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฎิบัติของชุมชนในวันที่ ๗ – ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ทางทีมงานได้ใช้ดินพื้นบ้านของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด เอามาผสมผสานกับดินดำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตเเละเพื่อปริมาณที่มากขึ้น

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการขึ้นรูปแบบพื้นฐานเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๗ – ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ข้าพเจ้าได้ฝึกอบรมการปั้นขึ้นรูปแก่ชาวบ้าน ทั้งทักษะการปั้นขึ้นรูปด้วยมือ ทักษะขึ้นรูปแปบบบีบกด ทักษะขึ้นรูปแบบแผ่น ทักษะการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความคิดหรือไอเดียสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อทำให้เกิดมูลค่าของเครื่องปั้นดินเผา ชาวบ้านสร้างสรรค์ทั้ง ถ้วย ชาม จาน แก้วกาแฟ และกระถางต้นไม้ ชาวบ้านได้เกิดไอเดียสร้างลวดลายต่างๆที่ตัวเองชอบรังสรรค์ใส่ผลงานของตัวเองอย่างปราณีตและบรรจง ได้เห็นทั้งความสามัคคีและรอยยิ้มของชาวบ้าน ขาพเจ้าหวังว่าการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติในครั้งนี้ ชาวบ้านจะเกิดเเรงบรรดาลใจเเละสร้างสรรผลงานเป็นอาชพต่อไป

อื่นๆ

เมนู