ดิฉันนางสาวสุพัตรา กวางรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลกับทีมงาน รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ และ หมู่ 8 บ้านโนนค้อ ตำบลหินลาด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจตามข้อมูลใน Application U2T  มีข้อมูลดังนี้ 

                                     

เนื่องจากอยู่ในช่วงที่โควิด-19 ระบาด การเข้าสอบถามข้อมูลถึงตัวบุคคล หรือ สถานที่ส่วนบุคคล นั้นไม่สามารถทำได้ ข้อมูลที่ได้มาจึงไม่ครบถ้วน การเก็บข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นทีมงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด เพื่อปฏิบัติตามกฎในการป้องกันโรคระบาด โควิด -19

ข้อมูลที่ทำการเก็บรวบรวมได้จะเป็นในส่วนของ “ แหล่งน้ำในท้องถิ่น” เป็นสถานที่สาธารณะไม่ได้ไปพบเจอบุคคลอื่น ที่เป็นความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19  แหล่งน้ำทางธรรมชาติ ในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่  มี 3 แห่ง คือ หนองละหานทรายใหม่ หนองเล่นหึ่ง และ หนองเหล้าปิด   หมู่ 8 บ้านโนนค้อ ไม่มี แหล่งน้ำทางธรรมชาติขนาดใหญ่ มีแค่ห้วยเล็กๆ

   

   

 “ร้านอาหารในท้องถิ่น”  เก็บข้อมูลได้ในปริมาณน้อย อยู่ในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่         

      

อื่นๆ

เมนู