แนวทางการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
โดย นางสาวปรารถนา ซื่อจริง
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

          เนื่องด้วยช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในตอนนี้ และมีมาตรการควบคุมทุกพื้นที่ จึงทำให้มีปัญหาหลายชุมชนเข้าพื้นที่ไม่ได้ อาจต้องเลื่อนกิจกรรมออกไปก่อน จึงให้บริหารจัดการ การจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม ถ้าจำเป็นต้องมีการจัดกิจกรรม จำเป็นอย่าให้เกิน 50 คน ตามมาตรการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 พร้อมทั้งให้ปรับการทำงานในโครงการ และในระบบ PBM ให้สอดคล้องกันด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ตำบลหินลาดนั้น ได้มีผู้ป่วยยืนยันแล้ว 1 ราย เป็นหญิงไทย วัย 69 ปี อาศัยอยู่บ้านละหานทรายเก่า หมู่ที่ 2 ซึ่งได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านกรวด ผู้ปฏิบัติงานตำบลหินลาดจึงได้มีการประชุมทีมภายใน ในวันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เพื่อพูดคุย และวางแผนเรื่องการเก็บรายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

สรุปแล้ว ได้มีการแบ่งทีมเพื่อเก็บข้อมูลดังกล่าว และแบ่งเป็นรายบุคคลในการบันทึกข้อมูลแต่ละหัวข้อ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในหัวข้อ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด และหัวข้อแหล่งท่องเที่ยว ส่วนแนวทางในการลงพื้นที่ ได้มีการให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เก็บข้อมูลบางส่วน และบันทึกข้อมูลลงแอปพลิเคชัน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดลดลง จะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างเต็มที่อีกครั้ง

ต่อมา ได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานตำบลหินลาด เพื่อทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูล โดยประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

โดยให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานความก้าวหน้าโครงการ U2T ตำบลละ 1 หน้า แล้วทางสำนักวิทยบริการฯ จะทำสรุปรวมเล่ม และเผยแพร่ให้ ซึ่งเป็นงานที่จะต้องสรุปความก้าวหน้าทุก 3 เดือน

ท้ายที่สุดนี้ ขอให้ทุกท่านระมัดระวัง และป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรค COVID-19 ด้วยกันทุกคนนะคะ

วิดีโอของตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม

อื่นๆ

เมนู