ข้าพเจ้านางสาวคำฟ้า บุญเจียม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบบ้านกรวด

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ และหมู่ 8 บ้านโนนค้อ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจข้อมูลผ่าน Application U2T โดยข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจแหล่งน้ำในท้องถิ่นของหมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ และหมู่ 8 บ้านโนนค้อ ซึ่งหมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ มีแหล่งน้ำ 3 แห่ง คือ หนองละหานทรายใหม่ หนองเหล้าปิด และหนองเล่นหึ่ง ลักษณะของหนองน้ำเป็นหนองน้ำที่มีคุณภาพน้ำที่ดี ใช้ในการอุปโภคและบริโภคในชุมชน มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี อุณหภูมิน้ำตอนเช้าประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำตอนกลางวันประมาณ 38-40 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิน้ำตอนเย็นประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส หมู่ 8 บ้านโนนค้อ ไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ มีแค่ห้วยเล็กๆ

         

หนองเหล้าปิด

                             

หนองละหานทรายใหม่

                             

หนองเล่นหึ่ง

สรุปผลการทำงานของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ยังไม่สามารถทำได้มากนัก เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การลงพื้นที่สำรวจเกิดความลำบากและการลงพื้นที่สอบถามบุคคลในชุมชนนั้นทำได้ยาก ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้สำรวจแหล่งน้ำในท้องถิ่น เพื่อลดการรวมตัวและพบปะกันของคนจำนวนมาก

 

อื่นๆ

เมนู