สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวนฤมล นิเวศสวรรค์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบล ซึ่งได้ทำงานในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ในเดือนมิถุนายนได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน Application มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ระบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนง สร้างแรกแก้วให้ประเทศ ของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับผิดชอบให้เก็บข้อมูลในเรื่องเกษตรกรในท้องถิ่น เกษตรกรชื่อนางทองทิพย์ เบอร์ไธสง อยู่ในพื้นที่บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ท่านจะเชี่ยวชาญในด้านของเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน

            ดิฉันได้ลงพื้นที่ไปจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศลงใน Application มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ระบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนง สร้างแรกแก้วให้ประเทศ ได้ทำการเก็บข้อมูลในหัวข้อเรื่องเกษตรกรในท้องถิ่น ดิฉันได้จอดรถลงไปวัดอุณหภูมิของร่างกายและลงชื่อเข้าหมู่บ้านล้างเจลแอกอฮอล์ ดิฉันก็ได้ขับรถเข้าไปในบ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ขับเข้าเกือบถึงฝายน้ำของหมู่บ้าน ไปจนถึงที่นาของคุณยายทองทิพย์ เบอร์ไธสง อายุ 63 ปี พื้นที่ในการทำเกษตรผสมผสานของท่านนั้นมีอยู่ 2 ไร่ พิกัดละติจูด14.4976939 ลองจิจูด103.1362412  ระหว่างนั้นก็ได้สอบถามคุณยายเกี่ยวกับการทำเกษตรในพื้นที่ของคุณยายว่าได้มีการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่อย่างไรไปจนถึงการจัดจำหน่ายผลผลิตที่มีอยู่ในไร่นา ยายได้เริ่มเล่าว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ที่ทำธุรกิจแบบครอบครัวเราร่วมมือร่วมใจกันเกิดเป็นจุดหลอมรวมในการสร้างฐานรากของชีวิตสร้างรายได้สู่ครัวเรือนอีกทั้งครอบครัวยังได้เก็บพืชผักที่ปลูกเองมารับประทานอาหาร  ครอบครัวเราได้กิน ลูกหลานเราได้กิน ชาวบ้านในชุมชนเราได้ และยังเป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษอีกด้วย ต่อยอดเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัว ยายได้เริ่มทำเกษตรผสมผสานได้เป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว ลองผิดลองถูกมาก็เยอะพอสมควร จนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ในพื้นที่นา 2 ไร่ ของยายจะแบ่งพื้นที่ปลูกพริก มะเขือ โหระพา ผักบุ้ง ต้นหอม ต้นกล้วย ต้นมะละกอ ต้นโกโก้ ต้นบวบ กะเพรา ตะไคร้ เลี้ยงหมู 25 ตัว โดยจะปลูกหญ้าเขียวไว้ให้หมูกิน การรดน้ำผักจะมีการวางท่อ PVC เป็นแถวเพื่อให้ผักได้รับน้ำอย่างทั่วถึง ส่วนปุ๋ยที่ใช้ใส่พืชผักต่าง ๆ จะเป็นปุ๋ยขี้หมู เป็นปุ๋ยธรรมชาติจะทำให้ผักโตไว ปลอดสารและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย ในวันที่เข้าสวนยายไปวันนั้นดิฉันเห็นพริกแดงเขียวเต็มต้นเยอะมาก ฉันเลยถามยายว่าขายผลผลิตนี้ยังไง ก็เดินขายตามบ้านก็หมดแล้ว สร้างรายได้ให้ครอบครัวในแต่ละวัน เป็นการออมแบบสะสม พริกยายคั้วแล้วหอมไม่ฉุน และรับรองได้เลยว่าพริกที่นี่ไม่เหมือนพริกที่อื่น รสชาติจะไม่เผ็ด ก่อนกลับบ้านดิฉันก็ได้ขอซื้อพริกยายกลับมาทำกับข้าวที่บ้านได้ทานแล้วไม่เผ็ดอย่างที่ว่าจริง ๆ

              การที่ได้ไปลงพื้นที่เก็บข้อเกษตรกรในท้องถิ่น ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น วัฒนธรรม การใช้ชีวิตของเกษตรกรในแต่วันว่าได้ทำอะไรบ้าง มีแนวคิดเสมือนกับเราได้ไปนำความรู้ของเกษตรกรมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้เป็นรูปธรรมได้ ดิฉันว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับมากได้เดินไปสัมผัสกับกลิ่นดิน รับลมธรรมชาติ รับรู้วิธีการปลูกพืชผักของเกษตกรที่มีความคิดที่แปลกใหม่ จนทำให้ได้รับรู้ถึงแก่นสารของเรื่องราวที่ได้รับรู้อย่างแท้จริง

 

วีดีโอประจำเดือนมิถุนายน

 

 

อื่นๆ

เมนู