หินลาดตั้งการ์ด พร้อมสู้การระบาดระลอกใหม่
โดย นางสาวปรารถนา ซื่อจริง
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

          เนื่องด้วยช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้มีผู้ติดเชื้อหลายพื้นที่ รวมถึงในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดิฉันได้รับผิดชอบปฏิบัติงาน จึงทำให้มีข้อจำกัดในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และได้งดการจัดกิจกรรมการอบรมต่างๆ ในส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้มีมาตรการควบคุมให้มีการตั้งด่านจุดคัดกรองการเข้า-ออก ของชุมชน ทุกชุมชน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความร่วมมือจากทุกมหาวิทยาลัยทุกพื้นที่ดำเนินกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 week) หลังจากที่ ทีมตำบลหินลาดได้มีการประชุมปรับแผนการทำงาน และกำหนดแนวทางภารกิจพิเศษดังกล่าว โดยทีมตำบลได้จัดกิจกรรมเชิงรุก ได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2 ทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ และได้มีการพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการ และคุณครูในเรื่องการเตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย รวมถึงให้ความรู้ด้านการป้องกันตนเอง เช่น การล้างมือ การเว้นระยะห่าง และสาธิตการทำ Face Shield ให้กับเยาวชนเพื่อนำไปเป็นอุปกรณ์ป้องกันตนเอง

จากนั้นได้มอบอุปกรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะควบคุมเชื้อไวรัสได้ ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และ Face Shield ให้กับโรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า เพื่อนำไปจัดสรรให้กับเด็กนักเรียนต่อไป รวมถึงได้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปมอบให้กับจุดคัดกรองการเข้า-ออก ชุมชน ทั้ง 9 ชุมชน ในตำบลหินลาด

ล่าสุด (17 มิถุนายน 2564) ในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่มีผู้ติดเชื้อ เป็นเพราะชาวหินลาดได้ตั้งการ์ดให้สูง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในพื้นที่อีก และเฝ้ารอให้สถานการณ์ในประเทศคลี่คลายได้ในเร็ววัน

วิดีโอของตำบล ประจำเดือนมิถุนายน

อื่นๆ

เมนู