ข้าพเจ้านายเกียรติกรณ์ ตรากลาง ประเภทประชาชน การปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน  2564 นี้ เป็นไปอย่างลำบากเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ทำให้การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความลำบาก จึงต้องแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อลดการรวมตัวกัน โดยการสำรวจในครั้งนี้คือสำรวจผ่าน Application U2T โดยใน Application U2T นี้ ให้เก็บข้อมูลดังนี้ ให้เก็บข้อมูล ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยว / ที่พัก-โรงแรม /ร้านอาหารในท้องถิ่น / อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น / เกษตรกรในท้องถิ่น / พืชในท้องถิ่น / สัตว์ในท้องถิ่น /ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

โดยการสำรวจในครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนร้านอาหารในท้องถิ่น โดยร้านอาหารในท้องถิ่นนั้น จะมีทั้งร้านอาหารตาสั่งและร้านก๋วยเตี๋ยว โดยร้านอาหารที่ข้าพเจ้าและทีมงานไปเก็บข้อมูลนั้นคือร้านธัญรส ซึ่งร้านตั้งอยู่ที่ บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นร้านขายอาหารตามสั่ง เมนูที่ขายนั้นจะมีทั้งข้าว และก๋วยเตี๋ยว รายการอาหารมีดังนี้ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เกาเหลาเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวหมู เกาเหลาหมู ข้าวมันไก่ต้ม ข้าวมันไก่ทอด เป็นต้น มีทั้งแบบพิเศษ และแบบธรรมดา ราคาย่อมเยา ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จะมีผลต่อการขาย แต่ร้านก็ยังขายได้ และพอเลี้ยงชีพและครอบครัว

สรุปผลการสำรวจในมิถุนายน 2564 ด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จนทำให้ไม่สะดวกแก่การลงพื้นที่ จึงต้องมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย เพื่อลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำงานสำรวจอาหารในท้องถิ่นตำบลหินลาด โดยสำรวจผ่าน Application U2T ร้านอาหารที่ข้าพเจ้าและทีมงานไปเก็บข้อมูลนั้นคือร้านธัญรส ซึ่งร้านตั้งอยู่ที่ บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นร้านขายอาหารตามสั่ง เมนูที่ขายนั้นจะมีทั้งข้าว และก๋วยเตี๋ยว รายการอาหารมีดังนี้ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เกาเหลาเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวหมู เกาเหลาหมู ข้าวมันไก่ต้ม ข้าวมันไก่ทอด กระเพา ผัดไทย เป็นต้น มีทั้งแบบพิเศษ และแบบธรรมดา ราคาย่อมเยา ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จะมีผลต่อการขาย แต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป และทางร้านก็ยังพอขายได้ เพื่อจุนเจือครอบครัวต่อไป

 

วีดีโอประจำตำบล :https://youtu.be/7o4_aN5p3Vg

อื่นๆ

เมนู