1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด
  4. ID03-การผลิตชุดผลิตภัณฑ์ถ้วยกาเเฟจากเนื้อดินใน ตำบลหินลาด โดยได้รับเเรงบันดาลใจจาก เครื่องปั้นดินเผาจังหวัดบุรีรัมย์

ID03-การผลิตชุดผลิตภัณฑ์ถ้วยกาเเฟจากเนื้อดินใน ตำบลหินลาด โดยได้รับเเรงบันดาลใจจาก เครื่องปั้นดินเผาจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายกรวิทย์ มันอาษา

 

ประเภท : นักศึกษา ตำบลหินลาด

 

ข้าพเจ้า นายกรวิทย์ มันอาษา นักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายให้ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแกวให้ประเทศ) ข้าพเจ้าจึงได้ทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดกาแฟโดยใส่ลวดลายบ้านกรวดลงบนผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของบ้านกรวดและอนุรักษ์ไว้

 

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมและบันทึกข้อมูลในพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ได้ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเริ่มจากการ ออกแบบบนกระดาษ (drawing sketch) จากนั้นนำมาพัฒนารูปทรงและลวดลายให้ดูร่วมสมัยและน่าใช้ยิ่งมากขึ้น

จากนั้นเลือกรูปทรงที่สามารถขึ้นแป้นหมุนได้และทำการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคแป้นหมุน เพื่อความรวดเร็วและสวยงาม  วัตถุดิบที่ใช้ เนื้อดินในตำบลหินลาดที่ได้ทำการพัฒนาสูตรให้เป็นเนื้อดินปั้น

 

สรุปในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ประสบกับผลสำเร็จในทุกกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุดกาแฟลวดลายบ้านกรวดและใช้วัตถุดิบในตำบลหินลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

อื่นๆ

เมนู