เกษตรกรผู้ปลูกพืช
ข้าพเจ้า นางสาวพัชฎาภรณ์ คะรุรัมย์ ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การทำงานลงพื้นที่ไม่ค่อยสะดวกมากนัก เวลาลงพื้นที่จึงไปพร้อมกัน 20 คนไม่ได้ จึงต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อการลงพื้นที่เพราะจะทำให้ไม่เกิดคนหมู่มากและไม่เสี่ยงต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเก็บข้อมูลผ่าน Application U2T โดยข้อมูลดังนี้ ให้เก็บข้อมูล ดังนี้ ผู้ที่ย้ายกับมาจากโควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก-โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และในเดือนมิถุนายนนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้สำรวจในหัวข้อ เกษตรผู้ปลูกพืชในท้องถิ่น
โดยการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อให้ง่ายต่อการลงพื้นที่และยังเป็นการไม่ทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นหมู่มากอีกด้วย ส่วนการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าเจ้าและกลุ่มได้ทำการสำรวจไปยังเกษตรกรในท้องถิ่นซึ่งอาชีพเกษตรกรถือเป็นรายได้หลักมาอย่างช้านาน แม้ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่จำนวนมากจะเลือกเข้ามามองหางานทำในเมืองหลวงรวมถึงเลือกทำงานประเภทอื่น ๆ มากขึ้น แต่เกษตรกรก็ยังถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยสร้างผลผลิตให้กับคนไทยและอีกหลายล้านคนบนโลกมีอาหารดี ๆ ได้ทานเพื่อดำรงชีวิตอยู่ตลอด จึงอยากพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิม และชาวตำบลหินลาดก็นิยมปลูกพืชนา คือการปลูกข้าว อีกทั้งยังมีพืชไร่ ก็จะเป็นจำพวกไร่มันสำปะรัง ไร้อ้อย ไร้ข้าวโพดเป็นต้น อีกทั้งยังมีพืชสวนยางพาราอีกด้วยที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวตำหินลาดนี้เป็นอย่างดีบทความ

อื่นๆ

เมนู