ข้าพเจ้านาย : สุรเดช ชินรัมย์

ผู้ปฏิบัติงาน : นักศึกษา

      ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับมอบหมายให้ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ และพัฒนาสร้างสรรค์กล่องบรรจุภัณฑ์และโลโก้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจและเป็นที่รู้จักในหมู่คน

    เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid – 19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมและออกนอกพื้นที่ได้ ข้าพเจ้าเเละทีมงานได้เเบบสร้างสรรค์กล่องบรรจุภัณฑ์ และโลโก้ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

    เพื่อเป็นกล่องใส่ชิ้นงาน เช่น เเก้ว จานรอง แจกัน กระถาง เพื่อให้เกิดความน่าสนใจเเละน่าซื้อ สามารถนำสิ่งที่พวกเราออกแบบนำไปประยุกต์ใช้ในวันหน้าได้ ซึ่งกล่องที่เราได้ออกแบบมีความทันสมัยและแปลกตา ทั้งโลโก้ที่นำเอาเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด มาตัดทอนและปรับใช้ให้เกิดความสวยงาม มีลวดลายต่างๆที่ถอดแบบมาจากแจกันที่ขุดพบ นำมาปรับใช้ออกแบบลวดลายกล่อง โดยใช้โปรแกรม AI ออกแบบแผ่นคลี่ของกล่อง เเละออกแบบโลโก้ ใส่ลวดลาย สามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้ เมื่อคนได้พบเจอก็จะรู้ทันทีว่าบรรจุภัณฑ์กล่องนี้เป็นของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

สรปผลการทำงาน ผมได้ทำการออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์ และออกแบบโลโก้ โดยใช้โปรแกรม AI เพื่อนำชุดแก้วกาแฟ และจานรอง เพื่อจะได้สะดวกสบายในการถือ และยังสามารถผลิตกล่องที่เป็นเอกลักษณ์ของ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู