ข้าพเจ้านางสาวกุลธิดา ศานติบูรณ์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนพฤศจิกายนทางทีมงานหินลาดได้มีการจัดกิจกรรเสริมสร้างความดี/พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 9 หมู่บ้าน ของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน จากนั้นก็ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม และวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 เช่น อุปกรณ์การเกษตรต่างๆ รวมถึงหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน ตามความต้องการที่ได้สำรวจไว้

ในการจัดกิจกรรมทุกครั้งได้มีการลงทะเบียนและตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเข้ากิจกรรม ดิฉันและทีมงาน U2T ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 1 วันก่อนลงพื้นที่ทางอาจารย์ประจำตำบลได้มีการนัดประชุมที่โรงเรียนบ้านโคกยาง จากนั้นอาจารย์ก็อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมให้ฟังอย่างชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม และทางทีมงาน U2T ได้มีการประชุมผ่าน Application Line เพื่อทำการชี้แจงแบ่งหน้าที่กันในการทำงาน

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สอบถามผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านเพื่อสอบถามว่าต้องการวัสดุพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น จอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าวผลิตในชุมชน ต้นไม้ พันธุ์ไม้ และอุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสาทำดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน เน้นการป้องกันโรคระบาดโควิด-19/ ค่าวัสดุฝึกและสาธิต เช่น เจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์  ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค ตัวอย่างเช่น หมู่ที่ 1 ต้องการจอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าว หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ หมู่ 2 ต้องการจอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าว หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ หมู่ 4 ต้องการจอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าว คาด และเจลแอลกอฮอล์ ผู้ใหญ่บ้านหินลาด        

ทางทีมงานได้นำวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมทั้งหมดไปมอบในวันเสาร์ที่  6 พฤศจิกายน 2564 ให้กับทางผู้ใหญ่บ้าน เริ่มจากเดินทางไปบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ในการมอบของในแต่ละหมู่นั้นทางทีมงาน U2T ได้ช่วยกันนำวัสดุอุปกรณ์ลงจากรถยนต์ และได้ถ่ายภาพเก็บไว้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู