ข้าพเจ้านายเกียรติกรณ์ ตรากลาง ประเภท ประชาชน การปฏิบัติงานในครั้งนี้ การปฏิบัติงานในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านโรคร้ายโควิด 19  โดยปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ทางทีมงานได้เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อบอกกล่าวชาวบ้านตำบลหินลาด ทั้ง 9 หมู่บ้าน

กิจกรรมในครั้งนี้ทางทีมงานได้รับคำสั่งให้รณรงค์ต้านโควิด 19 เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าประมาณ 80 % ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีอาการไม่รุนแรง และมีจำนวนหนึ่งอาจไม่มีอาการ (5%-40%) แต่จะเป็นผู้แพร่กระจายโรคได้ ส่วนผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุจึงมีความเสี่ยงสูง จึงควรอยู่บ้าน และให้ลูกหลานเป็นผู้ออกนอกบ้าน ลูกหลานจะต้องเข้าใจว่า อาจจะนำเชื้อมาสู่ท่านได้ ทางทีมงานจึงได้เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ร่วมถึงติดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด 19 ให้แก่วัด ร้านค้า ค้าอาหารในหมู่บ้าน แล้วทางทีมงานยังได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่พระสงค์ที่วัดบ้านละหานทรายเก่า และทางทีมงาน U2T ยังได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 โดยมีหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาดอีกด้วย ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู