ชื่อบทความ :   ชาวหินลาดรวมพลังสู้ภัยโควิด

พื้นที่           :    ตำบล.หินลาด  อำเภอ. บ้านกรวด จังหวัด. บุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ  : นwanichางสาว วนิชยา  หอมขจร

 ในช่วงเดือนที่ผ่านมาทางทีมงานและอาจารย์ได้มีการลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของ ให้แก่ประชาชนใน ตำบลหินลาด และทีมงานก็ได้มีการมีการเดินรณรงค์เกี่ยวการป้องโควิด 19 มีการติดป้ายต่างๆเกี่ยวการป้องกันโควิด 19 และดูแลตัวเองให้ปลอดภัยการที่มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับโรคโควิด19เพื่อต้องการให้คนในชุมชนเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด19และรู้จักวิธีการดูแลและป้องกันตัวเองให้ถูกวิธี   เช่น

โควิดแพร่เชื้อได้อย่างไร

 • เชื้อโควิดมักติดต่อจากคนสู่คน โดยติดต่อผ่านทางละอองฝอยน้ำ มูกหรือน้ำ ลายจากการที่ผู้ป่วย ไอ จามหรือพูด
 • หากยืนอยู่ในระยะห่างจากผู้ป่วยน้อยกว่า 1-2 เมตร เรามีโอกาสได้รับเชื้อจากการหายใจเอาละอองฝอยเข้าไปได้
 • การป้ องกันตัวจากโควิด 19 ขณะที่อยู่ในบ้าน
 • 1. รักษาระยะห่างจากคนในบ้านอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกาย แยกสัดส่วนการใช้ ชีวิตในบ้านเพื่อความปลอดภัย
 • หากพักอาศัย 2 คนขึ้นไป ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • แยกรับประทานอาหารจานใครจานมันหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านเครื่องเคลือบดินเผาให้แก่ประชาชนในตำบลหินลาดที่สนใจและยังมีโครงการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดิบเผาประดับเมือง
 • วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
  รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่น (อย่างน้อย 1 เมตร) แม้ว่าผู้นั้นจะไม่ได้ป่วยก็ตาม
  สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดหรือเว้นระยะห่างไม่ได้
  หลีกเลี่ยงพื้นที่ปิด พยายามอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งและอากาศถ่ายเทสะดวก เปิดหน้าต่างเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิด
  ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
  รับวัคซีนเมื่อได้รับสิทธิ์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในพื้นที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
  ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
  เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบาก โปรดไปพบแพทย์ โดยติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะได้แนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้ออื่นๆ
  หน้ากากอนามัย
  หน้ากากอนามัยที่กระชับกับใบหน้าช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ จึงควรรักษาระยะห่างและหมั่นทำความสะอาดมือร่วมด้วย รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น
 • เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และมีปัญหาด้านการสื่อสาร รวมถึงข่าวปลอมต่าง ๆ โดยระยะแรกมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจเร่งด่วนในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโควิด-19 อื่น ๆ ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันต้านภัยโควิด-19 ส่วนระยะที่สอง เน้นการผลิตสื่อรณรงค์เฉพาะกลุ่ม เพื่อสร้างชีวิตวิถีใหม่และสร้างการป้องกันอย่างยั่งยืน ทางทีมงานจึงได้มีการจัดโครงการที่มอบสิ่งของ เช่น เจลล้างมือ  แมส และ อื่นๆ ให้กับชุมชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชน
 •    
 •  

อื่นๆ

เมนู