ข้าพเจ้านายเกียรติกรณ์ ตรากลาง ประเภทประชาชน การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ เป็นไปอย่างลำบากเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ทำให้การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความลำบาก จึงต้องแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อลดการรวมตัวกัน โดยการสำรวจในครั้งนี้คือสำรวจผ่าน Application U2T โดยใน Application U2T นี้ ให้เก็บข้อมูลดังนี้ ให้เก็บข้อมูล ดังนี้ ผู้ที่ย้ายกับมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 แหล่งท่องเที่ยว / ที่พัก-โรงแรม /ร้านอาหารในท้องถิ่น / อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น / เกษตรกรในท้องถิ่น / พืชในท้องถิ่น / สัตว์ในท้องถิ่น /ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการลงสำรวจไปยังเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสัตว์ โดยสัตว์ที่สำรวจนั้นก็จะมีทั้ง หมู ไก่ เป็ด หนูนา วัว เป็นต้น สัตว์จำพวกนี้จะเป็นสัตว์ที่นำมาประกอบอาหารได้ใช้ในการอุปโภคและบริโภค ในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะเจาะจงไปที่เกษตรกรที่เลี้ยงโคหรือวัว ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงกันมาก เลี้ยงหลายครัวเรือนในตำบลแต่ปัญหาที่พบในปัจจุบันนี้คือ ปัญหาการระบาดของโรคโรคลัมปี สกิน สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ ประมาณ 2-5 เซนติเมตร ขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย พบมากที่คอ หัว เต้านม ถุงอันฑะและหว่างขา ตุ่มที่ขึ้นอาจแตก ตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตาย หรือมีหนอนแมลงมาไชได้ อาจพบตุ่มน้ำใสขึ้นที่เยื่อเมือก ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ทำให้มีอาการน้ำลายไหล ตาอักเสบ มีตุ่มขึ้นที่เยื่อเมือกตา น้ำตาไหลและมีขี้ตา นอกจากนี้สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีอาการซึม เบื่ออาหาร อาจมีภาวะเป็นหมันชั่วคราวหรือถาวร แท้งลูกและมีปริมาณน้ำนมลดลง อัตราการป่วยอยู่ที่ 5 – 45 % อัตราการตายน้อยกว่า 10% แต่อาจมีอัตราการตายสูงในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน ผลกระทบส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลผลิตที่ลดลง สาเหตุที่ติดคือ ติดจากแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ ยุง แมลงวัน และอาจติดจากการสัมผัสใกล้ชิดกันของสัตว์ ติดจากน้ำลาย สารคัดหลั่ง สะเก็ดแผล รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ในพื้นที่ตำบลหินลาดจะพบมากสุดในลูกวัว พบน้อยในวัวที่โตแล้ว ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตและบางส่วนก็รักษาหายและใช้ชีวิตได้ปกติ ส่วนวิธีการป้องกันโรค คือ การกำจัดและป้องกันแมลงในพื้นที่ ทำความสะอาดคอกและอุปกรณ์ในการเลี้ยง และกักสัตว์ใหม่ก่อนนำเข้าพื้นที่ โรคนี้ไม่มีการรักษาจำเพาะ ทำได้เพียงรักษาตามอาการ ส่วนวัคซีนป้องกันโรคจะมีการนำเข้ามาในประเทศที่มีการระบาดของโรคแล้ว

                                                     

อื่นๆ

เมนู