เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ข้าพเจ้านางสาวกุลธิดา ศานติบูรณ์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แล้วยังพบผู้ติดเชื้อภายในตำบลจึงทำให้การทำงานในช่วงนี้ค่อนข้างจะยากลำบาก ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการประชุมวางแผนในการลงพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์และแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก

การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ดิฉันและทีมงานได้ลงไปเก็บข้อมูลในส่วนเกษตกรที่เลี้ยงสัตว์ โดยจะเลี้ยงสตว์ด้านนำไปประกอบอาหารเป็นกลุ่มปศุสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ขึ้นมาเพื่อใช้ทำเป็นอาหารโดยตรง เช่น ฟาร์มหมู, ฟาร์มวัว, ฟาร์มไก่, ฟาร์มปลา ฯลฯ ซึ่งสัตว์เหล่านี้เมื่อเจริญพันธุ์เหมาะสมกับการขายก็จะนำไปทำเป็นเนื้อสัตว์หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไปอีกด้วย ในการสำรวจครั้งนี้จะสำรวจที่สวนของนางลุน พาพานต์ ซึ่งตั้งอยู่บ้านละหารทรายเก่า หมู่ 2 ซึ่งอยู่ในเขตที่ติดกับบ้านถนนน้อย หมู่ 1 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  นางลุน มีพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ 10 ไร่ ซึ่งจะมีสัตว์หลายชนิด เป็ดปักกิ่ง เป็ดเทพ ไก่ป่า ไก่บ้าน ไก่ต๊อก หมู นก เป็นต้น ซึงเป็นสัตว์จำนวนหลายร้อยตัวเลยทีเดียว ซึ่งการเลี้ยงในครั้งนี้จะเพราะพันธ์สัตว์เอง ทั้งใช้ในการบริโภคและจำหน่าย อีกทั้งยังจำหน่ายพ่อพันธ์แม่พันธ์ และลูกสัตว์อีกด้วย

สรุปผลประจำเดือนสิงหาคม 2564 นี้ คือเพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันหมู่มากเพื่อไม่ให้ชาวบ้านตกใจกลัวแล้ว ก็ยังง่ายต่อการเดินทาง ง่ายต่อการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเน้นไปที่เกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ด้านนำไปประกอบอาหาร เป็นกลุ่มปศุสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ขึ้นมาเพื่อใช้ทำเป็นอาหารโดยตรง และการลงพื้นที่ทุกครั้งข้าพเจ้าและทีมงานป้องกันตัวเองและดูแลความปลอดภัยของตนเองและทีมงานทุกครั้ง

 

 

อื่นๆ

เมนู