กระผมนายสมศักดิ์ นุกอนรัมย์ ประเภทประชาชน การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ เป็นไปอย่างลำบากเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ทำให้การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความลำบาก จึงต้องแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อลดการรวมตัวกัน เพราะถ้าลงพื้นที่เก็บข้อมูลพร้อมกันทั้ง 20 คน อาจจะไม่ปลอดภัยต่อตัวทีมงานทุกคน โดยการสำรวจในครั้งนี้คือสำรวจผ่าน Application U2T โดยใน Application U2T นี้ ให้เก็บข้อมูลดังนี้ ให้เก็บข้อมูล ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก-โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และภูมิปัญญาในท้องถิ่น และการสำรวจในครั้งนี้ผมได้ทำการลงพื้นที่สำรวจไปยังร้านอาหารซึ่งเป็นร้านก้วยเตี๋ญวเล็กๆรสเด็ดในพื้นที่ตำบลหินลาด

จากการลงพื้นที่สำรวจร้านอาหารนั้นพบว่าร้านค้าร้านอาหารมีปัญหาที่พบเห็นมากในช่วงนี้คือปัญหาการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากเนื่องจากขายอาหารได้น้อยลงไม่ค่อยมีผู้คนออกมากินเพราะกลัวโรค ส่วนร้านที่ผมจะมานำเสนอวันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งรสเด็ด ซึงตั้งอยู่ที่บ้านหินลาดหมู่ 4 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเมนูก็จะมีก๋วยเตี๋ยว เกาเหลา น้ำตก น้ำใส ต้มยำ ก๋วยเตี๋ยวแห้ง มีเส้นเล็ก เส้นใหญ่ เส้นหมี่ขาว และบะหมี่ ซึ่งวัตถุดิบหลักเลยก็คือหมูเด้ง ซึงรสชาติอร่อย หมูหนุ่มได้เยอะ อิ่มท้องราคาเป็นกันเองซึงเข้ากับยุคเศรษฐกิจแบบนี้มากๆคับ

สรุปผลในเดือนสิงหาคม 2564 นี้คือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ผมและทีมงานได้แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อให้ง่ายต่อการลงพื้นที่และในครั้งนี้ผมได้ลงพื้นที่สำรวจร้านก๋วยเตี๋ยวหมู้เด้งรสเด็ด ซึงตั้งอยู่ที่บ้านหินลาดหมู่ 4 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเมนูก็จะมีก๋วยเตี๋ยว เกาเหลา น้ำตก น้ำใส ต้มยำ ก๋วยเตี๋ยวแห้ง มีเส้นเล็ก เส้นใหญ่ เส้นหมี่ขาว และบะหมี่ ซึ่งวัตถุดิบหลักเลยก็คือหมูเด้ง ถึงแม้จะขายได้ไม่ดีเท่าช่วงสถานการณ์ปกติ แต่ก็ต้องสู้ต่อไปคับ

อื่นๆ

เมนู