ชื่อบทความ : กระบวนการเผาเครื่องปั้นดินเผา

ชื่อผู้ทำบทความ : ภัทสุดา ตาริก

ประเภท : ประชาชน

รับผิดชอบพื้นที่ : ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาดทำให้การทำงานลงพื้นที่ทำกิจกรรมลำบากมากขึ้นทางทีมงานจึงวางแผนในการทำงานเพื่อให้เข้ากับสถาณการณ์ตอนนี้ โดยการแบ่งกลุ่มและมอบหมายงานคนละหน้าที่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ชาวตำบลหินลาด ซึ่งในการทำงานในครั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความสนใจเกี้ยวกับเตาเผาในงานเซรามิกส์ ซึ่งเป็นเตาที่ใช้ในการเผาชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผา จากการศึกษาเบื้องต้นข้าพเจ้าพบว่ามีเตาเผานั้นมีมาตั้งแต่สมันโบราณ และค้นพบในอำเภอบ้านกรวดเป็นจำนวนมากอีกด้วย เตาโบราณส่วนใหญ่จะใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพราะเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายในสมัยนั้น ส่วนเชื้อเพลิงที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะมี 2 ชนิด คือ เตาไฟฟ้า และเตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เป็นเตาที่มีความสะดวกในการเผาได้ผลแน่นอนและควบคุมอุณหภูมิได้ดี เป็นเตาที่เผาได้สะอาดที่สุดเผาได้ตั้งแต่อุณหภูมิต่ำไปจนถึงอุณหภูมิสูง เร่งอุณหภูมิให้ช้าเร็วได้ตามต้องการ เนื่องจากมีสวิตซ์อยู่หลายตัวสับเปลี่ยนกัน ในการเผาไม่มี เปลวไฟ ไม่มีควัน เราเรียกสภาวะการเผาแบบนี้ว่า การเผาสันดาปสมบูรณ์ ส่วนเตาแก๊สเป็นเตาที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาเพาะมีความสะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเชื้อเพลิง ปลอดภัย เผาได้ในอุณหภูมิสูงและเป็นเตาที่ค่อนข้างสะอาด เตาแก๊สที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมี 2 ชนิด คือ ชนิดทางเดินลมร้อนขึ้น และชนิดทางเดินลมร้อนลง ซึ่งเตาแก๊สชนิดทางเดินลมร้อนขึ้นจะสามารถเผาได้อุณหภูมิต่ำกว่าเตาแก๊สชนิดทางเดินลมร้อนลง แต่เตาแก๊สทั้งสองชนิดสามารถเผาได้ทั้งบรรยากาศแบบออกซิเดชัน และแบบรีดักชัน ส่วนของเตาที่นำมาอบรมให้ความรู้และสาธิตการเผาให้ชาวบ้านดูนั้น จะเป็นเตาแก๊สที่มีขนาดไม่ใหญ่มากซึ่งง่ายแก่การขนย้าย อุปกรณ์ในเตาเผาก็จะมีทั้งนี้

  1. เซรามิกส์ไฟเบอร์เปเปอร์

เป็นฉนวนกันความร้อนชนิดเส้นใยเซรามิกส์ แบบกระดาษทนความร้อนได้ดี ลักษณะการทำงานคล้ายปะเก็นซีลตามจุดต่างๆของเตา หรือรองเตาเผาเวลาใช้เตาที่เคลื่อนย้ายได้

  1. โคน วัดอุณหภูมิ

เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายในเตาเผาอีกแบบหนึ่ง ที่ยังเป็นที่นิยม เพราะประหยัด และมีความแม่นยำสูง มีความสะดวกในการใช้งาน และอีกทั้งมีการใช้เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของระบบอีเล็คทรอนิคด้วย

  1. แผ่นรองเผา

.ใช้สำหรับวางชิ้นงานเพื่อให้งานเป็นระเบียบและเผางานได้ทีละมากๆ

  1. ขาตั้งแผ่นรองชิ้นงาน

ใช้ตั้งแผนรองเผาเพื่อให้แผนรองเตามีที่ยึดและวางเป็นชั้นๆได้

  1. หัวพ่นไฟBURNER

เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนชนิดหนึ่งที่ใช้ในงานเตาเผา ความใหญ่ของรูนมหนู และจำนวนหัวเบอร์เนอร์ ( Burner ) ขึ้นอยู่กับขนาดของเตา เช่นถ้าเตาเผาขนาดความจุ 1 แผ่น ควรใช้ความโตของนมหนู( เป็นชนิดทองเหลือง ) ประมาณ 0.7 – 0.8 ม.ม. จำนวนหัวเบอร์เนอร์ ประมาณ 4 หัว ( ข้างละ 2 หัว ) เป็นต้น

  1. ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการเผาชิ้งงานเครื่องเคลือบดินเผา

7.ตัวของเตาซึ่งเตานี้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

ภาพกิจกรรมสาธิตการชุบเคลือบ

อื่นๆ

เมนู