ข้าพเจ้า นางสาวพรปวีณ์ ง่วนทอง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และในการทำงานของเดือนกันยายน 2564 นี้ ผลของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ทำให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่เนื่องด้วยกิจกรรมต้องดำเนินการต่อไปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้คือการจัดกิจกรรมอบรมเครื่องปั้นดินเผาโดยการสาธิตการเผาดิบและเผาเคลือบ

อุปกรณ์เตา

ตัวเตาซึ่งเตาตัวนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

โคนวัดอุณหภูมิ

ขาตั้งแผ่นรองเตา

แผ่นรองชิ้นงาน

แผ่นรองเตา

หัวเบิร์นเนอร์เพื่อ

ถังแก๊ส

การเผาดิบนั้นจะเป็นการเผาดินที่แห้งสนิทแล้ว ซึ่งการเผานี้จะอยู่ที่อุณหภูมิ 700-800 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาร 8-10 ชั่วโมง ขั้นตอนมีดังนี้

1. นำดินที่แห้งสนิทแล้วเข้าเตาเผา

2. จุดหัวเบิร์นเนอร์เพื่อเผาเชื่อเพลิงที่ใช้ในครั้งนี้แก๊ส

3. พอเผาจนถึงอุณหภูมิแล้วรอเตาเย็นแล้วนำชิ้นงานออกมา จะนำชิ้นงานไปใช้งานเลยก็ได้ เช่นกระถางต้นไม้ หรือจะนำไปชุบเคลือบอีกเพื่อความแข็งแรงและสวยงามของชิ้นงานก็ได้