พัฒนาเครื่องปั้นดินเผาเพื่อสร้างอาชีพให้ชาวบ้านตำบลหินลาด

กระผมนายสมศักดิ์ นุกอนรัมย์ ประเภทประชาชน การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2564 นี้ เป็นไปอย่างลำบากเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรมที่ทางทีมงานได้จัดขึ้นคือโครงการการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นอาชีพให้แก่ชุมชนชาวตำบลหินลาด ซึ่งเป็นกิจกรรมในรอบที่ 2 ซึ่งรอบแรกจะเป็นการสาธิตการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น แต่ในรอบนี้จะเป็นการสาธิตเรื่องการเผาเคลือบ ขึ้นตอนและกระบวนการการชุบเคลือบและเผาเคลือบมีดังนี้

นี้คือชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการการเผาดิบแล้วซึ่งเผาที่อุณหภูมิ 700-800 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะนำไปชุบเคลือบนั้นต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนทุกครั้งเผื่อไม่ให้มีฝุ่นเกาะเวลาชุบเคลือบจะได้ไม่เกิดความเสียหาย

ต้องคนเคลือบทุกครั้งก่อนที่จะชุบเคลือบลงไป

เลือกสีตามต้องการและชุบลงไปทั้งชิ้นเลยถ้าชิ้นงานมีขนาดเล็ก แต่ถ้างานชิ้นใหญ่ต้องเทลงงานในก่อน

เช็ดฐานชิ้นงานทุกครั้งเพื่อไม่ให้ติดแผ่นรองเตา

นำเข้าเตา

เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส

ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

สรุปคือในเดือนกันยายนนี้ ทีมงานและคณะอาจารย์ได้ทำการสาธิตการชุบเคลือบและเผาเคลือบเครื่องปั้นดินเผาให้แกชาวบ้านชาวตำบลหินลาด แต่ทั้งนี้การปฏิบัติงานอยู่ในมาตรการตลอดโดยให้ชาวบ้านมาทีละคน 2 เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก ทีมงานก็เช่นกัน การทำงานในครั้งนี้จึงประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู