ข้าพเจ้านางสาวสุดารัตน์ มาทะวงษ์ ประเภท กพร. รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 นั้น เป็นเหตุทำให้การทำงานลงพื้นที่ต่างๆของข้าพเจ้าและทางทีมงานเป็นอย่างมาก ถ้ารวมตัวกันหมู่มากก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ เพราะเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าบุคคลใดไปที่ไหนมาบ้างแล้วเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือไม่ แต่ถึงอย่างไรก็ตามโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ก็ต้องมีการดำเนินงานต่อไป โดยทางทีมงานและคณะอาจารย์ได้ทำการประชุมกันเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าจะทำอย่างไร จึงได้ทำการจัดกิจกรรมแบบแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม วันละ 3 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน 3 วัน กำหนดการคือวันที่ 20 – 22 สิงหาคม วันแต่การที่ชาวบ้านจะมาทั้ง 30 คนในครั้งเดียวจะเป็นการเสี่ยงเกินปึงให้ชาวบ้านทยอยมาดูมาชมการสาธิตทีละคน 2 คนแล้วแต่แต่สะดวก และทางทีมงานนั้นได้ทยอยมาเช่นกัน ส่วนทีมงานที่อยู่พื้นที่เสี่ยงไม่ได้มาร่วมอบรมเพราะจะทำให้เสี่ยงเกินไป

ซึ่งการอบรมโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาได้สาธิตการเผาดิบและการเผาเคลือบโดยการเผาดิบนั้นจะเผาที่อุณหภูมิ 700 – 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาน  8-10 ชั่วโมง

ขั้นตอนแรกของการเผาดิบนั้นคือการลำเลียงงานที่แห้งสนิทดีแล้วนำมาเรียงเป็นชั้นๆก่อน ซึ่งในการเผาดิบนี้สามารถทับซ้อนงานได้ แต่อย่าทับหนามากงานอาจจะไม่สุกตัวได้

ขั้นตอนต่อมาคือ การนำเตามาครอบชิ้นงานที่เราเรียงไว้จากนั้นจุดไฟที่หัวพ่นไฟBURNER ซึ่งเตาชิ้นนี้จะมี 2 ฝั่ง จุดทีละฝั่งจากนั้นก็เผาไปจนกว่าจะได้อุณหภูมิที่ต้องการ

ขั้นตอนสุดท้ายคือเปิดเตา แต่ต้องรอให้อุณหภูมิเย็นตัวลงก่อนถึงจะเปิดเตาและนำชิ้นงานออกจากเตาได้

เมื่อทำการเผาดิบเสร็จและนำออกมาจากเตาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการนำชิ้นงานมาชุบเคลือบและนำไปเผาที่ อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำเคลือบด้วยว่าเผาที่อุณหภูมิเท่าไหร่

ขั้นตอนแรกเป็นการเตียมน้ำเคลือบซึ่งเคลือบที่ใช้คือเลือบทึงกับเคลือบใสซึ่งเป็นเคลือบสำเร็จ สีที่ได้นั้นมาจากออกไซด์ให้สีซึ่งจะมีด้วยกัน 3 สี คือ เฟอร์ริกออกไซด์ ให้สีน้ำตาล  คอปเปอร์ออกไซด์ ให้สีเขียว โคบอลต์ออกไซด์ ให้สีน้ำเงิน เคลือบที่ใช้คือเคลือบใสและเคลือบทึบ ใช้อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส

ขั้นตอนต่อมาคือการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานเพราะบางครั้งชิ้นงานอาจจะมีฝุ่นหรือดินเกาะอยู่อาจจะทำให้ชิ้นงานชุมเคลือบไม่ติดได้แต่อย่าเช็ดจนชุ่มน้ำเพราะจะทำให้ชิ้นงานไม่ดูดตัวน้ำเคลือบได้เช่นเดียวกัน

 

ขั้นตอนถัดไปคือการชุบเคลือบก่อนจะชุบเคลือบต้องคนเคลือบก่อนเพราะเคลือบอาจจะตกตะกอนได้ ถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่เทเคลือบใส่ด้านในก่อนค่อยชุบด้านนอกตาม แต่ถ้าเป็นงานชิ้นเล็กชุบได้เลยก่อนชุบเคลือบทุกครั้งต้องคนเคลือบทุกครั้งเพราะทิ้งไว้นานเคลือบอาตกตะกอนได้

พอชุบเคลือบเสร็จเรียบร้อยแล้วนำชิ้นงานที่ชุบเคลือบเสร็จแล้วนั้นมาเช็ดฐานชิ้นงานเพื่อไม่ให้ส่วนฐานติดกับแผ่นรองเตา เพราะเคลือบจะเกิดการหลอมตัวถ้าไม่เช็ดจะทำให้ติดเตาได้

หลังจากที่ชุบชิ้นงานจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนำงานลำเรียงเข้าเตา ซึ่งการวางชิ้นงานนั้นไม่ควรวางชิ้นงานติดกันจะทำให้เคลือบหลอมตัวติดกันได้

ลำเลียงงานจนชิ้นงานเต็มเตาแล้วจากนั้นทำการจุดหัวพ่นไฟBURNER ซึ่งจุดทีละหัวเหมือนการเผาแล้วรอจนได้อุณหภูมิที่ต้องการ

 

เผาชิ้นงานจนเสร็จสมบูรณ์ครบอุณหภูมิตามที่กำหนดไว้และเคลือบหลอมตัวจนสุกแล้วรอให้เย็นแล้วเปิดเตานำชิ้นงานออกได้

ชิ้นงานที่ผ่านการเผาเคลือบเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งจะเป็นชิ้นงานที่ชาวบ้าตำบลหินลาดร่วมกันปั้นและรังสรรค์ชิ้นงานออกมาได้อย่างสวยงาม

อื่นๆ

เมนู