ข้าพเจ้านาย สุรเดช ชินรัมย์

ประเภท : นักศึกษา

ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับมอบหมายให้ออกแบบชุดชา แก้วกาแฟ และชุดแจกัน เพื่อเห็นรูปธรรมของผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามโดยเป็นลวดลายที่เป็นดั้งเดิมของบ้านกรวด

 

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid – 19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้และบันทึกข้อมูลในพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ได้

ข้าพเจ้าเเละทีมงานนักศึกษาได้จัดการเตรียมดินเพื่อพร้อมต่อการขึ้นรูปชุดชากาแฟและเเจกัน โดยเราจะใช้ดินของบ้านกรวดซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวสามารถขึ้นรูปทรงโดยใช้แป้นหมุนได้ง่ายตามความเหมาะสม เราจึงเพิ่มปริมาณด้วยการผสมดินสำเร็จรูป (ดินคอมปาวด์) โดยการใช้ปริมาณ 50:50 จากนั้นจึงเริมกระบวนการนวดดินทั้งสองให้เข้ากัน พอได้ดินตามความต้องการเเล้ว ทีมงานนักศึกษาได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดชา แก้วกาแฟ ชุดแจกัน โดยใช้หลักลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอบ้านกรวด มาปรับใช้ให้เกิดความสวยงามตามยุคสมัยใหม่ เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย  จากนั้นเริ่มกระบวนการปั้นขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน โดยวิธิการปั้นต้องทำการตั้งศูนย์ดินให้อยู่กึ่งกลางแป้นเพราะที่เวลาปั้นจะปั้นง่ายไม่ส่ายไปส่ายมา จากนั้นเจาะตรงกลางดินเพื่อถ่างดินออกโดยขนาดตามความต้องการ และทำการตั้งทรงกระบอกปรับเปลี่ยนรูปทรงตามความต้องการ เมื่อปั้นเสร็จนำผลิตภัณฑ์ไปเผาดิบที่อุณหภูมิ 800 – 1280 องศาเซลเซียส     สรุปผลการปฎิบัติงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางใว้  และยังคงออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์ผลงานมาเรื่อยๆ ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นการพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบลหินลาด เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์นี้เข้าสู่ท้องตลาด

อื่นๆ

เมนู