ข้าพเจ้านาย ธนกฤษ พูนวิเชียร์

ประเภท : นักศึกษา

ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับมอบหมายให้ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ และการทำเคลือบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นเเละมีความเข้าถึงได้ง่าย

 

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid – 19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้และบันทึกข้อมูลในพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าเเละทีมงานนักศึกษาได้จัดเตรียมดินเพื่อใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เเละออกแบบผลิตภัณฑ์โดยนำเอาลวดลายบ้านกรวดมาผสมผสานให้เกิดเป็นชิ้นงาน ในการผสมดินนั้นเราได้เอาดินพื้นบ้านของอำเภอบ้านกรวดมาผสมกับดินสำเร็จรูป (ดินคอมปาวด์) ในอัตราส่วน 50:50 เพื่อการขึ้นรูปง่ายไม่เเตกร้าว ทั้งนี้ยังไม่ปริมาณดินที่มากขึ้น เมื่อได้ดินตามต้องการเเล้ว นำดินมาขึ้นรูปด้วยวิธีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ตามความต้องการ เมื่อปั้นเสร็จนำผลิตภัณฑ์ไปเผาดิบที่อุณหภูมิ 800-1280 องศาเซลเซียส ต่อจากนี้คือการทำเคลือบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเครือบจะเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นของแข็งสามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้ เคลือบมีหลายประเภท เช่น เคลือบใส เคลือบไหล เคลือบขี้เถ้า เป็นต้น ซึ่งส่วนผสมจะแตกต่างกันไปในอัตราส่วนที่ต่างกัน ทั้งนี้ยังให้สีสรรค์ของผลิตภัณฑ์ที่สวยงามมากขึ้น

สรุปจากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นการพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบลหินลาด เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท้องตลาด เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของตำบลหิน อำเภอบ้านกรวดกลุ่มอาชีพจะได้ประโยชน์และสามารถสร้างรายได้เสริมต่อไปได้

อื่นๆ

เมนู