1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด
  4. ID03-สื่อการสอน การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อใช้ใน การอบรมพัฒนาอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ID03-สื่อการสอน การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อใช้ใน การอบรมพัฒนาอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

นาย กรวิทย์ มันอาษา

ประเภท  นักศึกษา

 

ข้าพเจ้ารับผิดชอบในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การทำงานลงพื้นที่ไม่สามารถทำได้เนื่องด้วยช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในตอนนี้ และมีมาตรการควบคุมทุกพื้นที่ จึงทำให้มีปัญหาหลายชุมชนเข้าพื้นที่ไม่ได้ อาจต้องเลื่อนกิจกรรมออกไปก่อน จึงให้บริหารจัดการ การจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม ถ้าจำเป็นต้องมีการจัดกิจกรรม จำเป็นอย่าให้เกิน 50 คน ตามมาตรการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 02 เพื่อจะนำข้อมูลกรอกลงแบบฟอร์ม ในส่วนของเขตพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) บ้านถนนน้อย 2) บ้านละหานทรายเก่า 3) บ้านละหานทรายใหม่ 4) บ้านหินลาด 5) บ้านหินลาด 6) บ้านหินลาด 7) บ้านหนองม่วง 8) บ้านโนนค้อ 9) บ้านหินลาด ในเดือน มีนาคม ที่ผ่านมา

ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ คือ การทอผ้าของประชาชนใน  ตำบล หินลาด มีลวดลายที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของ ตำบลหินลาด

 

ข้าพเจ้า จึงได้นำเอาลวดลายของผ้าทอมือ มาออกแบบผ่าน โปรแกรม  Adobe Illustrator CC

อยู่ที่บ้าน (work from home) เพื่อให้สอดคล้องกลับมาตการของทางรัฐบาลและในพื้นที่

 

จุดประสงค์ของการออกแบบครั้งนี้

เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนในการ ลงพื้นที่ ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเครื่องปั้นดินเผาในครั้งต่อไป เมื่อ สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ ตำบลหินลาด และ พื้นที่อื่นๆ ลดน้อยลง สามารถควบคุมการระบาดได้ หรือ หมดไป

 

 

อื่นๆ

เมนู