ลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ย้ายภูมิลำเนา เนื่องจากสถานการณ์โควิด
ข้าพเจ้า นางสาวพัชฎาภรณ์ คะรุรัมย์ ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การทำงานลงพื้นที่ไม่ค่อยสะดวกมากนัก เวลาลงพื้นที่จึงไปพร้อมกัน 20 คนไม่ได้ จึงต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อการลงพื้นที่เพราะจะทำให้ไม่เกิดคนหมู่มากและไม่เสี่ยงต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเก็บข้อมูลผ่าน Application U2T โดยข้อมูลดังนี้ ให้เก็บข้อมูล ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก-โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และในเดือนมิถุนายนนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้สำรวจในหัวข้อ แหล่งน้ำในท้องถิ่น

การสำรวจในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจบุคคลที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยสาเหตุส่วนใหญ่ผู้คนที่ย้ายกับมาอยู่ที่บ้านนั้นจะประสบปัญหา ตกงาน ต้องการลดค่าใช้จ่าย และกังวลการระบาดของโควิดในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ ส่วนแผนการในชีวิตหลังจากกับมาอาศัยอยู่บ้านนั้นส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำการเกษตร ซึ่งผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะตั้งหลักและดำเนินชีวิตอยู่ต่อไป

การป้องกันตัวเองและสังคมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 คือการรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น การล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หลังจากทำกิจกรรมต่างๆ การเฝ้าระวังและสังเกตอาการตัวเองนั้น นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสแล้ว หากระหว่างสังเกตพบว่ามีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อ ทำให้สามารถเข้ารับการตรวจและรักษาได้ทันท่วงทีอีกด้วย

ลิงก์วิดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู